clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Бабич МиколаМиколайович

E-mail: babychnn@ukr.net

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3103-4380

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ET3hSf8AAAAJ&hl=uk#d=gs_hdr_drw

Scopus ID: 57211584967

Web of Science Researcher ID: M-4039-2016 МНАУ

Посада: професор кафедри обліку та економічного аналізу.
Освіта:  Миколаївський сільськогосподарський інститут, 1997 р.
Спеціальність: Аграрний менеджмент.
Основні навчальні курси: Облік в зарубіжних країнах, аудит.

Сфера наукових інтересів: Сталий розвиток, продовольча безпека, проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку та оподаткування.

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук (з 2019 р). Захист 25.05.2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 38.806.01. Миколаївського національного аграрного університету.  Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Вчене звання: доцент (кафедри обліку та загальноекономічних дисциплін, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2015 р., протокол № 4/02-Д).

 

Підвищення кваліфікації:

 

 

Назва

Організація Дата Кількість годин
 

 

1

 

Курс «Сучасні технології навчання дорослих»

Модуль «Цифрові технології в освітньому процесі»

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 15.10-11.12.2020 30 год.
 

 

2

Sustainable Development Goals “The end of hunger, achieved food security, improved nutrition and promoted agriculture sustainability Czech University of Life Sciences Prague (Czech Republic, Prague) 1.02-26.02.2021 120 год.
 

3

Sustainable Development Goals “The end of hunger, achieved food security, improved nutrition and promoted agriculture sustainability University of Science and Technology in Bydgoszcz (Poland, Bydgoszcz) 1.02-26.02.2021 120 год.

 

Перемоги студентів на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах:

  1. Максимішин О. М. — диплом ІІІ ступеня ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Фінанси та кредит» (2020/2021 н.р.).

 

Участь у міжнародних наукових проектах:

Виконавець проєкту Erasmus+ Jean Monnet Support to Associations “The European experience of forming a food security system based on principles of sustainable agricultural land use development”, номер проекту: 611556-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-SUPPA (грантова угода № – 2019-1581/001-001), строки реалізації 01.09.2019-31.08.2022).

 

Рецензент видань, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science:

  1. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal;
  2. Supply Chain Management.