clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Циганова Олександра Сергіївна

E-mail: oleksandra.tsyganova@nuos.edu.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0929-1436

Web of Science Researcher ID: W-1210-2017

Scopus ID: 57219916509

Освіта: вища, Український державний морський технічний університет імені адм. Макарова, 2002 р.
Спеціальність: економіст-бухгалтер.
Основні навчальні курси: «Бухгалтерський облік», «Облік та аудит», «Фінансовий облік за видами діяльності», «Внутрішньогосподарський контроль», «Організація та методика аудиту».

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік, аудит, контролінг

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 2019 р.). Дисертацію захистила 08.11.2019 р. у спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету (Д 17.051.08). Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання: доцент (кафедри обліку і економічного аналізу, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 р., наказ № 420).

Професійний досвід:
  1. Освіта та наукові дослідження:

2002-2007 рр. – методист кафедри «Облік і аудит» Українського державного морського технічного університету імені адм. Макарова (з 2004 р. – Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова);

2007-2015 рр. – викладач кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова;

2015-2020 р. – старший викладач кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова;

з 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова

 

Підвищення кваліфікації:

2003 р. – Київський національний економічний університет, підвищення кваліфікації;

2007 р. – Київський національний економічний університет, підвищення кваліфікації;

2011 р. – ТОВ «СТЕФІ», стажування без відриву від виробництва;

2015 р. – ТОВ «ВалАн», стажування без відриву від виробництва;

2020 р. – ПП Аудиторська фірма «Аудит-Інформ-Фінекс», стажування без відриву від виробництва.