clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Каткова Наталя Володимирівна

E-mail: natalia.katkova@nuos.edu.ua

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6199-4841
Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=6zCjiy0AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&sortby=pubdate
Scopus ID: 57196465926
Web of Science Researcher ID: U-1777-2017
Освіта: вища, Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, 1997 р.
Спеціальність: інженер-економіст.
Основні навчальні курси: «Звітність підприємства», «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз», «Облік і звітність за міжнародними стандартами».

Сфера наукових інтересів: облік і оподаткування, стійкий розвиток підприємства, ефективність діяльності.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 2010 р). Дисертацію захистила 16.12.2010 р. у спеціалізованій вченій раді Д 41.177.01 при Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Вчене звання: доцент (кафедри обліку і економічного аналізу, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 25 січня 2013 року, протокол № 1/02-Д).

Професор НУК (кафедри обліку і економічного аналізу, рішення Вченої Ради Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова від 30 квітня 2021 року, протокол № 4).

Професійний досвід:

  1. Освіта та наукові дослідження:

01.08.1997 – 01.09.1999 — викладач кафедри «Економіка і організація виробництва» Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова.

01.09.1999 – 01.09.2002 — викладач кафедри «Облік і аудит» Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова.

01.09.2002 – 01.02.2007 — старший викладач кафедри «Облік і аудит»  Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

01.02.2007 – 30.11.2007 — доцент без вченого звання кафедри «Облік і аудит» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

30.11.2007 – 25.01.2013 — доцент без вченого звання кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

25.01.2013 – 18.03.2020 — доцент кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

18.03.2020 – по теперішній час — професор без вченого звання кафедри «Облік і економічний аналіз» Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

 

Підвищення кваліфікації:

2001 р. – факультет післядипломної освіти КНЕУ (м. Київ), підвищення кваліфікації;

2001 р. – ВО «Зоря» (м. Миколаїв), підвищення кваліфікації;

2004 р. – факультет післядипломної освіти КНЕУ (м. Київ), підвищення кваліфікації;

2009 р. – ЗАТ «Зерноторгова компанія Олсідз-Україна» (м. Миколаїв), підвищення кваліфікації;

2014 р. – ПП Аудиторська фірма «Аудит-Інформ-Фінекс» (м. Миколаїв), підвищення кваліфікації;

2017 р. – ПП Аудиторська фірма «Аудит-Інформ-Фінекс» (м. Миколаїв), підвищення кваліфікації.

2020 р. – Економічний університет в Стальовій Волі (м. Стальова Воля, Польща), підвищення кваліфікації.