clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Облік і аудит (бакалавр)

Кафедра обліку і економічного аналізу
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень бакалавра
у галузі знань 07 «Управління і адміністрування»
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
освітня програма «Облік і аудит»

 

Гарант –
Івата Вячеслав Вікторович,
кандидат економічних наук, доцент
e-mail:  slavaivata@gmail.com