clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Облік і аудит (магістр)

Кафедра обліку і економічного аналізу
Факультету економіки моря
запрошує отримати ступень магістра
у галузі знань 07 «Управління і адміністрування»
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
освітня програма «Облік і аудит»

 

Гарант –
Погорєлова Олена Володимирівна,
кандидатка економічних наук, професорка
e-mail: olena.pogoryelova@nuos.edu.ua