clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Прокопович Леонід Борисович

E-mail: kalka.root@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2561-8862

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=SHD4R6sAAAAJ&hl=ru

Web of Science ResearcherID: V-8944-2017

Освіта: вища, 1. Український державний морський технічний університет ім. адм. Макарова, 1997 р.; 2. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, 2019 р.

Спеціальність: 1. інженер-економіст «Менеджмент у виробничій сфері»; 2. магістр «Інженерія програмного забезпечення»

Основні навчальні курси: управлінський облік, управлінський облік (поглиблений курс), історія бухгалтерського обліку.

Сфера наукових інтересів: витрати виробництва, формування собівартості продукції (робіт, послуг), управлінський облік.

Науковий ступень: кандидат економічних наук (з 2007 р). Дисертацію захистив  у спеціалізованій вченій раді в Приазовському державному технічному університету МОН України (ДК№043319 від 8 листопада 2007р., протокол №13-06/9). Спеціальність 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами.

Вчене звання: доцент (кафедри обліку і економічного аналізу, рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2013р. протокол №6/02-Д 12ДЦ№035813)

Професійний досвід:

2000-2001 рр. — викладач кафедри «Облік і аудит»

2001-2002 рр. — викладач кафедри «Основ підприємництва і управління виробництвом»

2002-2006 рр. — викладач кафедри «Облік і аудит»

2006-2008 рр. — старший викладач кафедри «Облік і аудит»

2008 р. по теперішній час — доцент кафедри «Облік і економічний аналіз»

Підвищення кваліфікації:

2001р. на факультеті післядипломної освіти Київського національного економічного університету (свідоцтво СПК № 134741 від 21 лютого 2001 р.)

2003 р. – 2004 р. в «Школі молодого викладача» Національного університету кораблебудування (свідоцтво № 72 від 16 червня 2004 р.)

2005 р. в центрі післядипломної освіти Київського національного економічного університету за фахом «Облік і аудит» (свідоцтво СПК № 231055 від 26 жовтня 200  р.).

2008 р. на обліково-фінансовому факультеті Житомирського державного технологічного університету (сертифікат від 11 жовтня 2008 р.).

2009 р. на обліково-фінансовому факультеті Житомирського державного технологічного університету (сертифікат від 17 квітня 2009 р.).

2011 р. в бухгалтерії ТОВ «Бюро перспективних досліджень» (довідка № 1 від 23 листопада 2011 р.).

2017 р. в бухгалтерії ТОВ «Бюро перспективних досліджень» (довідка № 1 від 15 грудня 2017 р).

Відзнаки та нагороди:

2005 р. — почесна грамота у зв‘язку з 85 р. НУК (Наказ НУК №796к від 22.11.2005 р.)

2008 р. — грамота-подяка НУК за активну участь у виховному процесі студентської молоді (Наказ НУК №449к від 23.06.2008 р.)

2009 р. — грамота переможця конкурсу «Кращий молодий викладач НУК» (Наказ НУК №886к від 04.09.2009 р.)

2010 р. — Почесна грамота обл. держ. адміністрації за плідну працю — професіоналізм, високе служіння вибраній справі та у зв’язку з 90р. НУК (Розпорядження №249 рк від 13.09.2010р.)