clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Міжнародне співробітництво з Національним університетом Узбекистану імені Мірзо Улугбека

В рамках міжнародного співробітництва між Національним університетом Узбекистану імені Мірзо Улугбека та Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова науково-педагогічний колектив кафедри економічної політики та безпеки прийняв активну участь у підготовці та виданні у 2021 році міжнародної колективної монографії «Совершенствование инновационного развития национальной экономики в условиях глобализации». Початок науковій співпраці між університетами було закладено у 2019 році, коли була підписана Угода про творчу співпрацю. Це співробітництво виявилося дуже плідним: у 2020 році спільними зусиллями видано міжнародну колективну монографію «Регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства в начале XXI века: мировой опыт», 28.08.2021 на кафедрі обговорено міжнародну колективну монографію «Направления детинизации экономики на государственном и региональном уровнях», яка також щойно вийшла з друку та участь у ній за науковим інтересом взято к.е.н., доцентом кафедри Вдовиченко Л.Ю., у фахових виданнях Узбекистану «Biznes-Эксперт», «Экономика и финансы» опубліковано 2 спільні наукові статті, підготовлено низку тез доповідей у міжнародних науково-практичних конференціях та відгуків на автореферати здобувачів PhD.
​В подальших планах – співпраця за наступними напрямками: проведення спільних досліджень, участь у наукових конференціях, залучення до цих заходів здобувачів вищої освіти та PhD, надання взаємної допомоги у підвищенні наукової кваліфікації вчених і викладачів.