clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра адміністративного та конституційного права

Кафедра адміністративного та конституційного права була створена 1 березня 2017 року та увійшла до складу факультету морського права відповідно до наказу ректора НУК від 27.02.2017 № 121к.


У зв’язку з тим, що Україна підписала Болонську декларацію, метою якої є створення Єдиного європейського простору вищої освіти, система освіти здійснює поступовий перехід на існуючу в Європі двоступеневу систему підготовки фахівців із вищою освітою. Дана система складається з бакалаврату (1-й ступінь навчання) та магістратури (2-й ступінь навчання).
Кафедра адміністративного та конституційного права створена як випускаюча кафедра студентів магістратури.
Освітній ступінь «магістр» — це більш високий рівень, на відміну від освітнього ступеня «бакалавр», вищої освіти, що передбачає глибоке освоєння теоретичних аспектів напряму підготовки та орієнтує студента на науково-дослідницьку діяльність. Після закінчення магістратури випускнику видається диплом про вищу професійну освіту із присвоєнням ступеня «магістр» із правом викладання у вищій школі.
З одного боку — це ще півтора корисних роки, протягом яких можна продовжувати формувати коло своїх професійних інтересів. Але з іншого боку — магістратура потребує півтора року молодості, коли максималізм і бажання домагатися висот просто зашкалюють.
На кафедрі викладають юристи – вчені та практики. Завдяки молодому та небайдужому колективу на кафедрі активізувалася наукова, методична та організаційна робота.
Людина, яка отримує магістерську освіту, зазвичай знаходиться в дорослому віці і здатна адекватно оцінювати ситуацію. Тому від неї ніхто не вимагає строгого відвідування університету, доповідей на кожному семінарі, ведення конспектів. Викладачі на даному етапі покладаються на усвідомленість своїх студентів, а за контроль відповідає рейтингова система на основі оцінювання іспитів і заліків.
На основі всього цього ми можемо зробити логічний висновок: магістратура в Україні — це такий формат навчання, коли студент має можливість усвідомлено вибрати цікавий для нього напрямок і поглиблено займатися ним, паралельно отримуючи хорошу практику.
За період існування кафедри адміністративного та конституційного права було випущено 39 магістрів.

 

Викладачі: