clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Баштанник Віталій Володимирович

Доктор наук з державного управління, професор

У 1992 році закінчив Дніпропетровський державний університет (тепер – Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара) та здобув ступінь спеціаліста за спеціальністю «Інженер-електромеханік».
У 1998 році здобув ступінь магістра з державного управління у Дніпропетровськомуі філіал Української академії державного управління при Президентові України (з 2001 р. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ).
У 2009 році здобув ступінь магістра з права у Міжнародному науково-технічному університеті.
Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 11грудня 2002 року (протокол № 22-11/11) видано диплом кандидата наук ДК №016835; рішенням спеціалізованої вченої ради Української Академії державного управління при Президентові України присуджено науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності «теорія та історія державного управління».

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
19 січня 2012 року видано диплом доктора наук з державного управління ДД № 000400 зі спеціальності «теорія та історія державного управління».

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25 квітня
2013 року (протокол № 4/01-П) присвоєно вчене звання професора кафедри права та європейської інтеграції (атестат 12ПР № 008652).

Основні наукові напрямки роботи та досягнення у державному управлінні та європейській інтеграції — заступник голови Координаційної ради з прискорення інтеграційних процесів при Дніпропетровській ОДА (2001-2005 рр.), головний консультант Комітету у закордонних справах Верховної Ради України (2007-2011 рр.), член МКМР з питань правової освіти при Дніпропетровській ОДА з 2010 р. по теперішній час.
Викладання для слухачів магістерської програми «Публічне управління та адміністрування» навчальну дисципліну «Право в публічному управлінні».

Основні наукові роботи:
— «Синергетичні засади державного управління в умовах реформ» (2007 р.);
— «На шляху до європейської інтеграції»
— «Трансформація державного управління в контексті європейських інтеграційних процесів» (2010 р.);
— «Антикорупційна політика держави: складові та напрями реалізації» (2012 р.).
«Право в публічному управлінні» 2020 р.

Автор більш ніж 180 наукових праць. У виданнях, що індексуються у базі SCOPUS та WoS – 6 статей. Публікацій у закордонних монографіях, прирівняних до публікацій у наукометричних базах – 5. Головний редактор збірника наукових праць «Державне управління та місцеве самоврядування (фахове видання категорії Б»), голова ред. колегії у Дніпровському науковому часописі «Публічне управління, психологія, право» фахове видання категорії Б.У 2014 році та по теперішній час обраний заступником голови Експертної ради МОН України з експертизи дисертацій галузі публічного управління.

Також є членом спецради з присудження наукових ступенів доктора (кандидата) наук ДРІДУ НАДУ.

У 2012 році нагороджений почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України за внесок у становлення та розвиток академії, підготовку висококваліфікованих кадрів в системі державної служби.