clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Філіпішина Лілія Михайлівна

Професорка кафедри адміністративного та конституційного права факультету морського права, докторка економічних наук, професорка


У 2000 році закінчила Харківський державний університет харчування та торгівлі за спеціальністю «Економіка підприємства».
Захистила кандидатську дисертацію 27 квітня 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України м. Харків.
Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 14 вересня 2006 року (протокол № 12-06/8) видано диплом кандидата економічних наук ДК № 035970; рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного університету харчування та торгівлі Міністерства освіти та науки України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності економіка торгівлі та послуг.
На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки 12 ДЦ № 021946.
Захистила докторську дисертацію 02 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 12.052.02 у ДНВЗ «Приазовський державний технічний університет» Міністерства освіти і науки України у м. Маріуполь.
На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 23 жовтня 2018 року видано диплом доктора економічних наук ДД № 007710 зі спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2019 року присвоєно вчене звання професора кафедри економіки і організації виробництва НУК імені адмірала Макарова (атестат АП № 001066).
Має значний науково-педагогічний досвід понад 20 років. Виконує учбове навантаження у вищих навчальних закладах при підготовці фахівців з економіки та публічного права. Успішно поєднує викладацьку діяльність з науковою та громадською роботою (депутат 6, 7 та 8 го скликання).
Авторка більше 300 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 31 у міжнародних періодичних виданнях, Scopus та Web of Science, 8 монографій, 2 учбових посібника с грифом Міністерства освіти і науки України, 197 тез науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів. Приймає активну участь в науково-дослідних роботах Всеукраїнського і Міжнародного рівнів.
У 2015р. — обрана академіком Академії економічних наук України по відділенню економіки регіонів та соціальної інфраструктури за спеціальністю «Міська і регіональна економіка».
У 2016р. – рішенням Президії Академії економічних наук України нагороджена «Золотою медаллю» імені М.І. Туган-Барановського за значні досягнення в галузі економічної науки.
Нагороджена медаллю Первомайської міської ради, у вересні 2017року, «За заслуги перед містом» з нагоди Дня міста Первомайська, за значний особистий внесок у розвиток науки та національної освіти, багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, значний внесок у зміцнення економічного та наукового потенціалу.
У 2020р – номінантка ІІ Національної премієї «Найкраща Українка в професії 2020», нагороджена дипломом за високі досягнення у номінації науковець.
У 2020р – номінантка та дипломована учасниця проєкту «Успішна жінка» з відзнакою за високий професіоналізм, сумлінну працю та активну громадську діяльність.

У червні 2021 року обрана почесним професором Національного інституту економічних досліджень (Грузія)
Є учасницею міжнародних градових проектів Горизонт та Erasmus+, випускницею USAID та Київський Діалог, гарантом освітньої програми, автором навчальних посібників, керівником із захисту дисертаційних робіт, керівником дипломних робіт. Постійно займається керівництвом науковою роботою студентів. Надає відгуки в якості офіційного опонента на дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора економічних наук.
За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність неодноразово була нагороджена почесними грамотами та подяками керівництва університету, голови Миколаївської обласної ради.