clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Ломакіна Олена Анатоліївна

Завідувачка кафедри, кандидатка юридичних наук, доцентка

Ломакіна Олена Анатоліївна у 2000 році закінчила Львівську Комерційну Академію за спеціальністю «Правознавство».
Захистила дисертацію 21 квітня 2009 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України у м. Донецьку.
Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 08 липня 2009 року (протокол № 66-06/3) видано диплом кандидата юридичних наук ДК № 053906; рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності господарське право; господарсько–процесуальне право.
Рішенням Атестаційної колегії від 10 жовтня 2013 року, протоколом № 7/02-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри правознавства НУК імені адмірала Макарова.
Весь час поєднує наукову роботу, практичну роботу з викладацькою діяльністю на кафедрі адміністративного та конституційного права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв.
Олена Анатоліївна має значний науково-педагогічний досвід. Починаючи з років навчання в аспірантурі мала учбове навантаження у вищих навчальних закладах при підготовці фахівців з права. Успішно поєднує викладацьку діяльність з науковою та організаційною роботою.
Автор 11 наукових статей у фахових виданнях, 35 тез науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів.
У жовтні 2015 р. за активну волонтерську діяльність нагороджена пам’ятним знаком «За сприяння військово-морським силам України».
Є рецензентом навчальних посібників, пакетів комплексних контрольних робіт та дипломних робіт. Постійно займається керівництвом науковою роботою студентів. Надає відгуки в якості офіційного опонента на дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
У 2018 році була призначена на посаду завідувача кафедрою адміністративного та конституційного права факультету морського права.
За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність Олена Анатоліївна неодноразово була нагороджена почесними грамотами та подяками керівництва університету та місцевих органів виконавчої влади.