clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Ніколаєнко Наталія Олександрівна

Докторка політичних наук, професорка, керівниця Навчально-наукового аналітичного центру дослідження гібридних загроз національної безпеки на Півдні України Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова, гарант остньо-професійної пограми «Внутрішньополітична безпека» спеціальності 256 «Національна безпека»

Професор Н.О.Ніколаєнко відомий політолог в Південному регіоні, за її ініціативи проведені ряд заходів, які актуалізують освітянські проблеми, проблеми національної безпеки,  є постійним учасником телевізійних передачах в якості політичного експерта та приймає активну участь в міжнародних конференціях, круглих столах, дискусійних клубах.

Автор понад 80 публікацій, із них: 4 монографії; 70 наукових статей та 10 навчально-методичних посібників присвячених проблемам сучасного політичного процесу та, проблемам протидії деструктивним політичним технологіям ЗМК в умовах гібридної війни.

Брала участь в проекті  «Політична наука в Україні. 1991-2016 рр.», результатом стало видання – « Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка»; залучалась до проведення політологічних досліджень Центром ім. О.Разумкова. Під  керівництвом  Н.О.Ніколаєнко підготовлено понад 15 науково — дослідних робіт  на Всеукраїнський конкурс  студентських робіт, з них – 6 стали призерами Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політичних наук.

Основні праці:

Ніколаєнко Н.О., Комарчук О.О., Засоби масової комунікації як детермінанти гібридної війни Миколаїв: монографія, НУК, 2021, 220 с

Ніколаєнко Н. О. Маніпулятивні інформаційні технології гібридної війни як засіб модифікації суспільної свідомості під час окупації Криму. Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць, гол. ред. В. М. Вашкевич, Вип. 139(12). Ч.3 Політичні науки, К. : ВІР УАН, 2018. с 97-101.

Ніколаєнко Н. О. Комунікативні стратегії інформаційної складової російсько-української гібридної війни. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки». Серія «Міжнародні Відносини», 2019, Вип. 392 (8), 47-56( у співав.

N. Nikolayenko, O.Kravchuk, Challenges to Ukraine’s Ukraine’s energy security in a hybrid war The Copernicus Journal of Political Studies, 2019,https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/CJPS/index

N. Nikolayenko, Russian aggression as a challenge in the sphere of Ukraine’s national  security Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2021, № 1(9), С.86-93.

6.Intercultural communication in the context of globalization dialogue: development strategies: monographic series «EUROPEAN SCIENCE», Book 4, Part 8,   Chapter 1.1 Communication component of the russian-ukrainian hybrid war, 244 с., ScientificWorld -NetAkhatAV Lußstr 13, Karlsruhe, Germany, 2021, 244 с., С.11-21.