clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Сандюк Ганна Олександрівна

Кандидатка юридичних наук, доцентка

Кваліфікацію юрист-спеціаліст отримала в Українському державному морському технічному університеті в 2002 року. 10 років працювала на державній службі. З 2010 року і до теперішнього часу працює в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.
Захистила кандидатську дисертацію на тему «Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів Державної казначейської служби України у відносинах з бюджетними установами» в 2016 році. Сфера наукових інтересів: адміністративне право, державне управління, морське право.
Активно займалась науковою роботою студентів, підготувала декілька лауреатів та переможців ряду конкурсів, в тому числі Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за галузями знань. Найбільша кількість таких робіт – з морського права. Відомості про Сандюк Ганну Олександрівну включені до довідника Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довідник / за заг. ред. Ю. П. Битяка, Т. О. Коломоєць, Д. В. Лученка. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 312 с.
Автор біля 60 наукових та науково-методичних праць.
Основні праці:
1. Морське право: методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи / Г.О. Сандюк, К.О. Дубова. – Миколаїв : НУК, 2018. – 48 c.
2. Державне управління у морській галузі : методичні рекомендації до виконання і захисту курсової роботи / Г. О. Сандюк, К. О. Дубова. – Миколаїв : НУК, 2019. – 1 електронний оптич-ний диск (DVD-ROM) (2 ум. друк. аркуші).
3. Методичні рекомендації: Сандюк Г. О. Державне управління у морській галузі : методичні рекомендації до практичних занять– Миколаїв : НУК, 2020 – 44 c.
4. Морське право: навчальний посібник / Г.О. Сандюк, О.П. Сікорський. – Миколаїв: НУК, 2020. – 160 с.
5. Розділ у навчальному посібнику: Сандюк Г.О. Захист соціально-економічних та культурних прав людини // Права людини та їх захист у сучасних реаліях: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / авторський колектив; керівник Ю.В. Ломжець. – Миколаїв : НУК, 2020.- С. 155-182.