clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Дмитрук Ірина Миколаївна

Кандидатка юридичних наук, доцентка

Сфера наукових інтересів — розробка наукової теми «Адаптація українського законодавства в умовах глобалізаційних процесів»
Викладає навчальні курси для студентів бакалаврату та магістратури: «Адміністративне право та адміністративний процес», «Правове регулювання публічного управління та адміністрування».
Приймає участь у проведені науково-дослідницької роботи Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова на тему: «Теоретичні та практичні проблеми здійснення та захисту прав та свобод людини та громадянина в Україні в умовах інтеграції в Європейський простір» в рамках загально-кафедральної наукової теми «Україна та правопорядок у Світовому океані».

Має понад 70 наукових та навчально-методичних праць, з них 5 авторських навчальних та навчально-методичних посібників. Основні публікації:
1. Правові аспекти доплат та надбавок працівникам вищих навчальних закладів освіти/ І.М.Дмитрук // Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2019. №3. С. 217-219. URL: http://www.lsej.org.ua/3_2019/32.pdf
2. Вплив глобалізаційних процесів на адміністративно-територіальний устрій України/ І.М. Дмитрук// Visegrad journal on human rights. 2019. №6. С. 57-61. URL: http://vjhr-journal.sk/wp-content/uploads/2020/12/Vyshegrad-6_2019_Tom-3.pdf
3. Критерії об’єднання територіальних громад: правовий аспект./ Дмитрук І.М.// Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпроветровський національний університет ім. О. Гончара. 2018. №6. URL: http://apnl.dnu.in.ua/6_2018/tom_2/14.pdf
4. Спірні питання, пов’язані з укладанням адміністративного договору/ Дмитрук І.М.// Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. 2017. № 2. С.79-84.
5. Розгляд справ щодо порушення виборчого процесу в адміністративному провадженні/ Дмитрук І.М.// Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2020. №9. С. 114-116. URL: http://www.lsej.org.ua/9_2020/53.pdf
6. Правові інструменти впровадження децентралізації в Україні/Дмитрук І.М.// Актуальні проблеми держави і права. 2020. №85. С.77-82. URL: http://www.apdp.in.ua/v85/11.pdf
7. Міжнародно-правовий аспект поняття «децентралізація». / І.М. Дмитрук. Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2021. №6. С. 128-130. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2021/36.pdf
Останні навчальні та навчально-методичні посібники:
1. Адміністративний процес: навчальний посібник// І.М. Дмитрук Миколаїв: НУК імені адмірала Макарова. 2021. 144 с.
2. Основи цивільного та сімейного права України. Навчально-методичний посібник/ І.М. Дмитрук. Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика». 2018. 184 с.
3. Трудове право України: навчально-методичний посібник// І.М. Дмитрук . Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика». 2017. 145 с.
4. Правове регулювання процесів децентралізації в Україні: проблеми та перспективи [Колективна монографія] // Дмитрук І.М. Рига. Латвія. Видавництво “Publishing House “Baltija Publishing” . 2020.
5. Правові відносини між учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні [Монографія]// І.М. Дмитрук. Миколаїв: Видавництво «Іліон». 2015. 297с.