clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Дубинський Ігор Юрійович

Кандидат юридичних наук

Свою трудову діяльність Дубинський І. Ю. розпочав в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова у 2014 році на посаді «Завідувача криміналістичної лабораторії», з 2018 працює на посаді викладача по теперішній час на кафедрі Морського та господарського права на посаді старшого викладача.

Кандидат юридичних наук, в 2021 році на базі Донецького юридичного інституту МВС України успішно захистив дисертацію на тему «Еволюція функцій сучасної держави: загально теоретичне дослідження» і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

В 2018 році отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Приймає активну участь у науково – організаційній роботі кафедри морського та господарського права; Має численні публікації наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі, опубліковані в фахових та міжнародних виданнях