clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Сікорський Олександр Петрович

Кандидат юридичних наук, доцент

Свою трудову діяльність Сікорський О. П. розпочав в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова у 2011 році і на теперішній час працює на кафедрі Морського та господарського права на посаді доцента.

Кандидат юридичних наук, в 2011 році на базі ХНУВС успішно захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. В 2016 році отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Не дивлячись на щільний графік роботи Сікорський О. П. приймає активну участь у науково – організаційній роботі кафедри морського та господарського права: готує та проводить науково-методичні семінари, науков-практичні конференції. Постійно керує науковою роботою студентів. Має численні публікації наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі, опубліковані в фахових та міжнародних виданнях(зокрема Сікорський О. П. підготував 42 публікацій, з них 38 наукових та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці). Маю 5 авторських свідоцтв.

29.04.2016 року зайняв друге місце в обласному конкурсі молодих вчених Миколаївської області у номінації «Соціально-політичні науки, соціальне забезпечення». Також, за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, за значні досягнення у навчальній і науковій роботі на всеукраїнському та міжнародних рівнях, плідну науково-педагогічну діяльність Сікорський Олександр Петрович, неодноразово був нагороджений грамотами та подяками керівництва Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, «Почесною грамотою» Миколаївського міського голови та Грамотою департаменту освіти та науки Миколаївської облдержадміністрації.

Крім того, в лютому 2019 року Сікорський Олександр Петрович, Указом Президента України № 53/2016 був нагороджений відзнакою Президента України «За участь в Антитерористичній операції».