clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра Теорії та історії держави і права здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».


Історія кафедри Теорії та історії держави і права починається в 2004 році коли Наказом ректора Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова (УДМТУ) від 9 лютого 2004 р. була створена та затверджена кафедра Теорії та історії держави і права. Спочатку кафедра Теорії та історії держави і права входила до Миколаївського гуманітарного інституту УДМТУ, тепер кафедра є складовою Факультету морського права НУК.

До науково-педагогічного складу «Теорії та історії держави і права» входять: Федоренко Т. М. – завідувач кафедри, канд. юрид. наук, доцент; Бараненко Д. В. – канд. юрид. наук, доцент; Горбова Г. А. – канд. юрид. наук, доцент; Джулай Г. Г. – ст. викладач; Дмитриченко І. В. – канд. юрид. наук, доцент; Русін Р. М. – канд іст. наук , доцент (б.в.з.).
Під час проведення навчальної роботи викладачі кафедри враховують, що теперішній випускник-юрист повинен буде вписатися в динамічний темп соціальних та технологічних змін, котрі демонструє цивілізація у ХХІ столітті.

Загально-науковою темою досліджень викладачів кафедри є тема: «Імперативи розвитку права та держави», яка дозволяє охопити різноманітні наукові інтереси викладачів кафедри. З моменту заснування на кафедрі «Теорії та історії держави і права» склалася традиція проведення студентської науково-практичної конференції. Перша конференція була проведена на базі кафедри в 2004 р. («Конституція – основа розвитку національного законодавства»); вже у 2018 р. відбулася зміна назви конференції на «Імперативи розвитку права та держави».

Науковці кафедри беруть участь у роботі поважних наукових та громадських об’єднань з профілю своїх дослідницьких інтересів, а саме: Міжнародної асоціації істориків права (Федоренко Т. М.); Української асоціації міжнародного права (Дмитриченко І. В.); Раді адвокатів Миколаївської області (Бараненко Д. В.); «Факел – фонд СМНОМ» (Русін Р. М.); Асоціації правників України (Джулай Г. Г.).

 

Викладачі: