clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Бараненко Дмитро Володимирович

Доктор юридичних наук, доцент

З 2001 р. по 2004 р. працював в органах прокуратури України.
В 2004 р. отримав Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, по теперішній час є практикуючим адвокатом.
Працює в НУК ім. адмірала Макарова з 2004 р. на посадах старшого викладача, доцента.
В 2010 р. захистив дисертацію кандидата наук за спеціальністю: кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.
У 2010 р. обійняв перше місце у номінації «Кращий молодий науковець Гуманітарного інституту» НУК ім. адмірала Макарова.
В 2021 р. захистив дисертацію доктора наук за спеціальністю: адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право.
Заохочувався почесними грамотами Міського голови в 2016 р. та 2019 р., подяками Голови Національної асоціації адвокатів України в 2015 р. та 2019 р., подякою Голови Миколаївської обласної Ради в 2018 р.
На конференції адвокатів Миколаївської області в вересні 2017 р. обрано членом Ради адвокатів Миколаївської області та заступником Голови ради адвокатів Миколаївської області, яким є і по теперішній час.

 

Наукові праці:
1. Оптимізація системи та діяльності центральних органів виконавчої влади: адміністративно-правові засади: монографія / Д.В. Бараненко. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 400 с.
2. Субъект преступления по новому уголовному законодательству Украины: монография / Д. В. Бараненко, Н. С. Магарин; под ред. Е. Л. Стрельцова. – О., 2001. – 104 с.
3. Бараненко Д.В. Аналіз сучасних проблем адміністративно-правового регулювання нормотворчої діяльності центральних органів виконавчої влади. Право і суспільство. 2020. № 3. Том 2. С. 36-39.
4. Бараненко Д.В. Проблемні питання призначення покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк і довічного позбавлення волі. Право і суспільство. – 2020. № 5. – С.124-131.
5. Спеціальний суб’єкт злочину за новим кримінальним законом України Правова держава. – 2002. – № 5. – С. 81–87.
6. Бараненко Д.В. Теоретичні проблеми реалізації адміністративно-правових засад оптимізації системи та діяльності центральних органів виконавчої влади. Держава та регіони. Серія: Право. 2020. № 4 (70). Том 2. С. 47-50.
7. Бараненко Д.В. Транспарентність центральних органів виконавчої влади: адміністративно-правовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». 2020. № 48. С. 4-8.