clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Джулай Галина Григорівна

Старша викладачка кафедри теорії та історії держави і права 

Закінчила Одеський державний університет імені І.І.Мечнікова в 1984 році за спеціальністю правознавство.
Коло наукових інтересів пов’язане з проблемами методології юридичних досліджень трудового права України. Має більше 30 публікації, наукового та навчально-методичного характеру, є членом Асоціації правників України. Проходила службу в органах внутрішніх справ на посадах: інспектора по справам неповнолітніх, слідчого -1979-1986 рр. Працювала юрисконсультом НУК з 1992 по 2010 рр. Здійснює наукове консультування громадської організації «Молодіжний центр творчості і спорту» Гранд-Па» з 2008 року.

Наукові праці:

Практикум по дисциплине «Трудовое право Украины» для студентов направления подготовки 6.030401 «Правоведение» / Г. Г. Джулай. – Николаев : НУК, 2013. – 79 с.–
Вплив організаційної та виховної роботи в групах з іноземними студентами на навчальний процес// стаття//. Гуманітарний вісник НУК: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Миколаїв: ТОВ «Фірма «Іліон», 2013. – С. 23-25
Організаційно-виховна робота в групах з іноземними студентами, досвід кураторів кафедри «теорії та історії держави і права». Матеріали IV міжнародної науково-технічної конференції «Інновації суднобудування та океанотехніці», 9-11 жовтня 2013 р. – Миколаїв; НУК, 2013. – С. 568 – 571.
Застосування ділових ігор у процесі навчання студентів-юристів .IV Юридичні могилянські читання : Всеукраїнська науково-практична конференція, 19 квітня 2018 р., м. Миколаїв : програма та тези. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – С. 18 – 21.
До питання про звільнення за власним бажанням матеріально відповідальної особи // Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : Видавець Торубара В. В., 2019. – С. 34–36.
До питання про звільнення за власним бажанням // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : Матеріали Х Міжнародної науково-технічної конференції. у 2 томах. Т. 2. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 324–326.

Віддалена (дистанційна) робота в Україні: правові аспекти // Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 56–65.

До питання правового регулювання дистанційної роботи в Україні // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : Матеріали ХІ Міжнародної науково-технічної конференції, в 2 ч. – Ч. 2. – Миколаїв: НУК, 2020.– С. 312–315.