clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Горбова Ганна Олександрівна

Кандидатка юридичних наук, доцентка

Коло наукових інтересів: аспекти протидії домашньому насильству.

Досягнення:

— включено до списку авторів Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії насильству в сім’ї (№6652), основу якого складають результати дисертаційного дослідження за темою «Адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї». Проект Закону подано до Верховної Ради України 23.06.2017р. Народним депутатом Бубликом Юрієм Васильовичем.

— результати дисертаційного дослідження використані при прийнятті Закону України №2229-VIII від 27.12.2017р. «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

— рекомендації, надані в дисертаційному дослідженні, враховуючи зарубіжний досвід, знаходять відображення у створенні з ініціативи МВС України пілотного проекту «ПОЛІНА», що почав свою роботу 24 березня 2017 року.

Наукові праці:

Horbova Hanna Concerning The Improvement Of The System Of Administrative Penalties For The Commission Of The Offence Provided By Article 173-2 // Молодий вчений. Серія «Право. – 2015. — №12. – С. 38 – 42.

Галунько В.В., Горбова Г.О. Адміністративно-правове регулювання протидії насильству в сім’ї // К. : Інститут публічного права, 2016. – 226 с.

Горбова Г.О. Протидія насильству в сім’ї як об’єкт адміністративно-правового регулювання // Вісник Херсонського державного університету.// Херсон, 2014. — № 6 – 2 – С. 153 – 155.

Горбова Г.О. Поняття та елементи механізму адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно – аналітичне право»// Ужгород. – С. 177 – 179

Горбова Г.О.  Принципи адміністративно-правового регулювання протидії насильству в сім’ї // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» — 2015. — № 35. ч. 2 – С. 94 – 97