clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Русін Роман Михайлович

Кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Дисертацію захистив у 2015 році у спеціалізованій вченій раді Луганського національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю 07.00.06.
З 2010 року є практикуючим адвокатом Ради адвокатів Миколаївської області Національної асоціації адвокатів України. Юридичний стаж складає 20 років.
Коло наукових інтересів пов’язане з інвестиційною та інноваційною діяльністю. Має 16 опублікованих наукових праць, наукового та навчально-методичного характеру у тому числі: 15 наукових статей у виданнях, що відповідають вимогам ДАК МОН України, 1 монографія.

Концептуальне розуміння проблеми масових політичних репресій в Україні міжвоєнного періоду в Україні // Матеріали ІІ всеукр.наук.-практ. конференція; Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність;. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – С.310–312.

Основні тенденції сучасної історіографії масових політичних репресій в Україні міжвоєнного періоду // Матеріали ІV міжнар. наук.- практ. конференція; Аркасівські читання; – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – С. 273–275.

Історіографія політичних репресій міжвоєнного періоду в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) : монографія / – Миколаїв : Іліон, 2016. – 244 с.

Електронна держава: електронний обіг документів – інновація яка змінить Україну і суспільство // Збірник науково-практичної конференції «Юридична наука в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» – Чернігів: науковий ж-л «Молодий вчений». – 2021. – С. 111-114.

Проблеми вдосконалення правового забезпечення української ІТ-галузі // Збірник міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина» – Запоріжжя: ЗМГО «Істина». – 2021.

Інститут приватного реєстратора крізь призму правових інновацій) // Збірник науково-практичної конференції «Юридична наука в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» – Чернігів: науковий ж-л «Молодий вчений» – 2021.