clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Криміналістична лабораторія

Криміналістична лабораторія була заснована у 1998 році в м. Миколаєві на базі кафедри Правознавства Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова (сьогодні Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова).


Метою створення криміналістичної лабораторії було:

 • забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців із спеціальності «Право»;
 • ознайомлення з основними методами і засобами оперативно-розшукової діяльності;
 • поглиблення теоретичних знань і практичних навичок в сфері криміналістики.

Здійснення освітнього процесу із залученням навчально-методичного потенціалу Криміналістичної лабораторії орієнтоване на формування здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері криміналістики, а також їх низки повноважень:
1) загальних (здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; працювати в команді; використовувати отримані знання на практиці);
2) спеціальних (здатність збирання, фіксування та дослідження відомостей, необхідних для розгляду справ у кримінальному судочинстві; здатність до пошуку осіб, місцезнаходження яких невідоме, з’ясування причин та обставин їх зникнення; навички розшук зниклого (втраченого або викраденого) майна, предметів і тварин; здатність використання науково-технічних засобів, що застосовують у розкритті та розслідуванні злочинів).
Загальне керівництво криміналістичною лабораторією здійснює декан факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Очолює: завідувач лабораторії — Дубинський І.Ю

Лабораторія у роботі використовує матеріальну базу факультету морського права, обладнана компютерною технікою, має доступ до мережі Інтернет, забезпечена правовими пошуковими системами, друкованими нормативними матеріалами.

Лабораторне обладнання:

 • Насадочні кільця для макрозйомки
 • Муляж пістолета
 • Гіпсові відбитки слідів взуття
 • Макет кримінальної справи (пограбування)
 • Мікроскоп
 • Терези медичні
 • Експозиція криміналістичної техніки
 • Жилет сигнальний світло відбивний
 • Слідчо-оперативна валіза
 • Прилад нічного бачення ПН-1

Криміналістична лабораторія є практичним кроком щодо підвищення рівня професійних знань здобувачів вищої правничої освіти у галузі криміналістики. Крім того діяльність лабораторії сприяє популяризації криміналістичних знань серед здобувачів вищої освіти, адже є гарною базою для майбутньої професії