clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Юреско Тетяна Анатоліївна

 

Юреско Тетяна Анатоліївна

Доцент кафедри  будівельної механіки та конструкції корпусу корабля

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: tyuresko@gmail.com

ORCID:

Scopus ID: 57216658683

Web of Science ID:

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

МТеплообмін (теплопередача), Основи взаємозамінності

Сфера наукових інтересів:

Композиційні матеріали плавучості в конструкціях підводних технічних засобів засвоєння біологічних, мінеральних та енергетичних ресурсів Світового океану: склад, структура, властивості , міцність та стійкість
конструкцій.

Юреско Тетяна Анатоліївна в 2005 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою зі спеціальності «Композиційні порошкові матеріали покриття» у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, після чого продовжила професійну кар’єру у цьому закладі на посадах:
— 09.2005 – 09.2008 р. аспірант;
— 09.2008 – 01.2013р. молодший науковий співробітник;
— 01.2013 – 01.2018 р. асистент кафедри «Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів»;
— з 01.2018 р. к.т.н., доцент кафедри «Проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів» по теперішній час.
ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ:
Викладаю курси технічних дисциплін, керівник дипломних проектів і робіт для студентів бакалаврів і магістрів.

Учасник і виконавець міжнародних проектів з Китайською Народною Республікою: з розробки вогнестійких покриттів для захисту електричних мереж і транспортних засобів в умовах пожежі, з розробки функціональних антиобрастаючих покриттів для суден.
Приймала участь у дослідницьких проектах освоєння мінеральних і біологічних ресурсів Азово-Чорноморського басейну і глибин Світового океану при застосуванні перспективних композиційних матеріалів плавучості.
Опубліковано близько 30 наукових робіт у фахових виданнях України, а також у журналах, що входять до наукометричних баз даних Scopus та Copernicus, h- індекс 3.

НАГОРОДИ:
1. Лауреат державної премії Президента України для молодих вчених в галузі науки і техніки, 2013 р.
2. Диплом члена-кореспондента академії наук суднобудування України, 2012 р.
3. Диплом переможця в обласному конкурсі робіт молодих вчених Миколаївської області в номінації «Технічні науки», 2009 р.
4. Почесна грамота Миколаївської міської ради, 2016 р.
5. Почесна грамота Миколаївської обласної державної адміністрації, 2018 р.
6. Почесна грамота фіналіста другої сесії конкурсу бізнес-інновацій міста Чжанчжоу, Китай «Река Совершенства», 2019 р.
7. Почесна грамота проекту класа А другої сесії конкурсу бізнес-інновацій міста Чжанчжоу, Китай «Река Совершенства» 2019 р.