clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Копійка Сергій Васильович

 

Копійка Сергій Васильович

Доцент кафедри  будівельної механіки та конструкції корпусу корабля

Кандидат технічних наук, пдоцент

E-mail: sergii.kopiika@gmail.com

ORCID:

Scopus ID:

Web of Science ID:

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

Теорія та організація експерименту, Проектування та конструювання виробів з КМ, фізико-хімічні основи технологічних процесів, Суднобудівні КМ

Сфера наукових інтересів:

Методи та засоби організації експериментів, фізичні властивості та методи випробувань композиційних та гомогенних матеріалів, використання композиційних матеріалів в оборонних технологіях, технологіях подвійного та наукового призначення, композиційні матеріали плавучості в конструкціях підводних технічних засобів освоєння біологічних, мінеральних та енергетичних ресурсів Світового океану: склад, структура, властивості , міцність та стійкість конструкцій.

Копійка Сергій Васильович  – доцент кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля, кандидат технічних наук.
У 1993 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (зараз НУК) зі спеціальності «Суднобудування та судноремонт».

Навчався в аспірантурі , яку закінчив за спеціальністю 05.08.03 «Конструювання та будування суден». Захистив кандидатську дисертацію у 2008 р. Тема дисертаційного дослідження: «Прогнозування міцності та ресурсу роботи конструкцій плавучості підводних апаратів».
З 1993 року працював на посадах: молодшого наукового співробітника, завідувача лабораторією, старшого викладача, доцента кафедри проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів, а з 2021 року працює на посаді доцента кафедри Будівельної механіки та конструкції корпусу корабля Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).
В рамках міжнародного співробітництва НУК неодноразово викладав лекції молодим викладачам та науковцям Університету науки та технології JUST в місті Чженьцзянь КНР.
Педагогічну діяльність поєднує з науковою працею: опубліковано більше 30 наукових праць, 3 навчально-методичних посібники. Був виконавцем госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт, в тому числі міжнародних.