clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Шарун Григорій Васильович

 

Шарун Григорій Васильович

Старший викладач кафедри  будівельної механіки та конструкції корпусу корабля

E-mail: grygorii.sharun@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0001-6627-669X

Scopus ID: 

Web of Science ID:

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=uOD0qF4AAAAJ

Основні навчальні дисципліни:

Конструкція корпусу корабля та ТЗОО; Проектування корпусних конструкцій з використанням систем інженерного аналізу; Комп’ютерне проектування корпусів суден.  

Сфера наукових інтересів:

Проектування та конструювання корпусних конструкцій накатних суден; розрахунки міцності, стійкості та вібрації корпусних конструкцій.

Шарун Григорій Васильович. Народився в 1958р. в Тернопільській області Української РСР. Після закінчення середньої школи в с. Маяки Одеської обл. в 1976р. вступив до кораблебудівного факультету Одеського інституту інженерів морського флоту і в 1981р. отримав диплом інженера-кораблебудівника за спеціальністю “Суднобудування та судноремонт”. Після закінчення інституту працював технологом на Одеському судноремонтному заводі №1, а в 1982-1984рр. навчався в аспірантурі Миколаївського кораблебудівного інституту. В 1985-1986рр. працював інженером навчально-дослідного сектору МКІ, а з 01.09.1986р. працює асистентом, старшим викладачем в Кораблебудівному навчально-науковому інституті МКІ.

Співавтор більше 40 наукових та методичних публікацій. Тісно співпрацює з провідними підприємствами суднобудівної галузі, проводячи консультації та виконуючи госпрозрахункові роботи за замовленнями суднобудівних підприємств та проектних організацій.Проводив заняття зі студентами в Китайській Народній Республіці та Республіці Іран. Зараз в режимі онлайн проводить заняття з китайськими студентами.

В 2017-2020рр. був відповідальною особою КННІ за прийом студентів в приймальній комісії НУК. Нагороджений почесними грамотами Миколаївської міської та обласної рад.