clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Соломонюк Наталя Сергіївна

 

Соломонюк Наталя Сергіївна

Доцент кафедри  будівельної механіки та конструкції корпусу корабля

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: nataliya.solomoniuk@nuos.edu.ua

ORCID:

Scopus ID: 

Web of Science ID:

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

Полімерознавство, полімерні композиційні матеріали, контроль якості композиційних матеріалів, фізико-хімічні основи технологічних процесів

Сфера наукових інтересів:

Теплоізолюючі матеріали плавучості, полімерні композиційні матеріали, фібробетони для плавучих споруд та морської інфраструктури.

Соломонюк Наталя Сергіївна  – доцент кафедри будівельної механіки та конструкції корпусу корабля, вона активно займається виховною роботою серед студентів, багато років є куратором студентських груп.
У 1997 році закінчила Український державний морський технічний університет (зараз НУК) зі спеціальності «Конструювання виробів із композиційних матеріалів.

В 1997 – 2000рр. навчалася в аспірантурі , яку закінчила за спеціальністю 05.08.03 «Конструювання та будування суден». Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення конструкції підводного апарату блоками плавучості підвищеної теплостійкості».

З 2000 року працювала на посаді асистента викладача кафедри проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів, а з 2012 року працює на посаді доцента кафедри проектування та виробництва конструкцій із композиційних матеріалів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК).

Педагогічну діяльність Наталя Сергіївна успішно поєднує з науковою працею: нею опубліковано більше 30 наукових праць, 2 навчально-методичних посібники. Була виконавцем госпдоговірних і держбюджетних науково-дослідних робіт, в тому числі міжнародних.