clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Благодатний Володимир Валентинович

 

Благодатний Володимир Валентинович

Доцент кафедри “Екології та природоохоронних технологій”

Доцент

E-mail: woblaho@ukr.net

ORCID: 0000-0003-0462-2651

Scopus ID: 

Web of Science ID:

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=GoEzQUgAAAAJ

Основні навчальні дисципліни:

Методи та засоби очищення повітря та води від забруднень, Теорія систем в екології, Природоохоронні системи і апарати, Управління та поводження з відходами, Джерела забруднень навколишнього середовища, Оптимізація природокористування.

Сфера наукових інтересів:

Cистеми очищення оборотної води плавальних басейнів. Знезараження води  іонами срібла.Систем и  очищенная повітря “ чистих” приміщень. Системи  очищення відхідних газів  підприємств харчової промисловості.

Благодатний Володимир Валентинович.      Народився в 1964р. (м. Миколаїв). У 1988р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут . Інженер НВЦ МКІ 1988- 1991р.   1991-1994 рр. аспірантура МКІ,  науковий співробітник НДЧ, доцент кафедри інженерної графіки 1994-1996 рр. У 1996 р захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, яка присвячена дослідженню та розробці раціональних технічних рішень у системах життєзабезпечення глибоководних водолазних комплексів. З 1998р. працює на посаді доцента кафедри екології та природоохоронних технологій НУК. У 2003 р. здобув вчене звання доцента кафедри екології. 2013р. пройшов підвищення кваліфікації зі спеціальності «Економіка довкілля і природних ресурсів» у ,Інституті післядипломної освіти НУК ім. адм. Макарова. Автор понад 120  наукових і методичних публікацій, навчального посібника.