clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Грушина Ольга Григорівна

 

Грушина Ольга Григорівна

Старший викладач кафедри екології та природоохоронних технологій

E-mail: olga.bidnichenko@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-1209-592X

Scopus ID:

Web of Science ID:

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=rrrzBUQAAAAJ

Основні навчальні дисципліни:

Екологія та охорона навколишнього середовища; Охорона праці; Запобігання забрудненню навколишнього середовища на суднах.

Сфера наукових інтересів:

Дослідження впливу пестицидів на ґрунти та мікрофлору, поновлення стану ґрунтів після використання пестицидів.

Грушина Ольга Григорівна. У 2003 році вступила до Національного університету кораблебудування за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та в 2008 році отримала диплом магістра з відзнакою. Після закінчення магістратури у 2008 році вступила до аспірантури за спеціальністю 101 Екологія. У 2011 році отримала диплом спеціаліста з економіки підприємства за спеціальністю «Економіка підприємства» в НУК. З 2010 року працювала на кафедрі екології та природоохоронних технологій на посаді викладача, у 2019 році була переведена на посаду старшого викладача кафедри. Є автором 37 методичних і наукових публікацій, у тому числі 5 статей у фахових та 2 статей у міжнародних наукових журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, шести методичних посібників з дисциплін, що викладаються, тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.