clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Колєгова Анастасія Сергіївна

 

Колєгова Анастасія Сергіївна

Викладач кафедри екології та природоохоронних технологій

Доктор філософії

E-mail: nastya.sukhareva92@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5119-6942

Scopus ID: 57213834810

Web of Science ID: AAZ-6049-2021

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lxNy828AAAAJ&hl=uk&authuser=4

Основні навчальні дисципліни:

Джерела забруднення навколишнього середовища, Методи та засоби очистки повітря та води від забруднень

Сфера наукових інтересів:

Методи очищення стічних вод, моніторинг поверхневих вод

Колєгова Анастасія Сергіївна. У 2010 році вступила до Національного університету кораблебудування за спеціальністю Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування та в 2014 році отримала диплом бакалавра з відзнакою. У 2014-2016 році була магістрантом в НУК за спеціальністю «Економіка довкілля та природних ресурсів», що також отримала диплом магістра з відзнакою. Після закінчення магістратури у 2016 році вступила до аспірантури за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища. У 2020 році успішно захистила дисертацію на тему «Маловідходні екологічно безпечні технології очищення стічних вод від іонів важких металів» на здобуття ступеня доктора філософії. Є автором 31 наукових праць, у тому числі 5 статей у фахових та 4 статті у міжнародних наукових журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз Scopus та WoS, 1 стаття в інших наукових виданнях України та 21 тез доповідей у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. З 2020 року працює на кафедрі екології та природоохоронних технологій як викладач.