clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

З метою забезпечення навчального процесу з дисциплін «Охорона праці», «Промислова безпека» та «Охорона праці в галузі» на кафедрі екології та природоохоронних технологій наявні дві навчально-практичні лабораторії загальною площею 86 м2, в яких проводяться лабораторні та практичні заняття для студентів різних спеціальностей.

Під час навчання на базі лабораторій студентам надаються практичні навички з дослідження освітлення виробничих приміщень, вимірювання та оцінки виробничого шуму, дослідження параметрів захисного заземлення та опору ізоляції електричних мереж у виробничих приміщеннях. При вивченні питань санітарно-гігієнічних умов праці на виробництві студенти проводять дослідження з оздоровлення повітряного середовища у виробничих приміщеннях за допомогою навчального стенду. Отримують практичні знання щодо надання домедичної допомоги постраждалим та складають акти форми Н-1 з розслідування нещасних випадків виробничого характеру. Вирішують практичні задачі з метою забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у виробничих приміщеннях різного характеру робіт.

При виконанні досліджень у лабораторіях використовується наступне обладнання:

Аспіраційні установки, аналітичні фільтри аналізатори часток та аерозолів АЗ-5 та ФАН У4. Шумоміри – ІШВ 1, GM1356 цифровий шумомір, анемометр A880В, мікроманометр, психрометр МВ-4М, люксметр, аналітичні ваги, віброметр ВИП-2, тренажер для навчання ВИТИМ -01 та лабораторні стенди, які дозволяють змоделювати виробничі ситуації певного характеру.