clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Лабораторія еколого-економічних досліджень

Входить до комплексу «Екологічна лабораторія НУК»

Головною метою діяльності лабораторії є проведення еколого-економічних досліджень у сфері використання природно-ресурсного потенціалу окремих територій та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в контексті раціонального природокористування, ресурсозбереження, енергоефективності та активного впровадження природоохоронних технологій для формування комплексу ефективних заходів спрямованих на сталий розвиток Південного регіону України.

Основні напрямки роботи:

  • еколого-економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу територій регіону;

  • інтегральна оцінка екологічного стану та рівня антропогенного навантаження територій Миколаївської області в контексті формування індикаторів сталого розвитку;

  • аналіз екологічних ризиків та якості управлінських рішень, пов’язаних з процесами природокористування, освоєння ресурсозберігаючих технологій та виробництв з утилізації відходів;

  • дослідження розвитку рекреаційного потенціалу регіону, територій ПЗФ, регіональної екологічної мережі, розвитку екологічного туризму;

  • техніко-економічне обґрунтування природоохоронних заходів та аналіз ефективності їхнього впровадження;

  • дослідження проблем податкового регулювання природоохоронної діяльності, основних напрямів удосконалення економічних методів стимулювання природоохоронної діяльності.