clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Лабораторія водоочищення та водопідготовки.

Входить до комплексу «Екологічна лабораторія НУК»

Основна задача лабораторії — створення маловідходних технологій водопідготовки та очищення води, які забезпечують раціональне використання водних ресурсів на основі оцінки стану гідроекологічних систем у межах водного басейну Миколаївської області.

  • Визначення ефективності різних коагулянтів, отриманих з відходів виробництва або природної сировини при освітленні, знебарвленні, знезараженні модельних розчинів та природних вод.

  • Розробка реагентів та методів стабілізаційної обробки води для забезпечення раціонального використання води в промисловості та енергетиці.

  • Визначення параметрів процесів іонообмінного очищення води від іонів важких металів, процесів електроекстракції металів із кислих регенераційних розчинів при створенні безвідходних технологій очищення води від важких металі.

  • Створення нових методологічних підходів до очищення води від біогенних сполук.

  • Визначення ефективності застосування різних мікробіологічних препаратів при очищенні води.

  • Розробка та впровадження на виробництвах нових маловідходних технологій пом’якшення та знесолення води, очищення води від іонів важких металів та біогенних сполук.