clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Літвак Ольга Анатоліївна

 

Літвак Ольга Анатоліївна

Доцент кафедри екології та природоохоронних технологій

Кандидат економічних наук, доцент

E-mail: olga.litvak@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-1351-3900

Scopus ID: 57219612422

Web of Science ID: G-9173-2018

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=AhtMe-MAAAAJ&hl=ru

Основні навчальні дисципліни:

Економіка природокористування та організація управління в екологічній діяльності, Екологія людини та соціоекологія, Екологічна етика.

Сфера наукових інтересів:

Еколого-економічна оцінка територій регіону та діяльності окремих підприємств в контексті збалансованого природокористування, ресурсозбереження та активного впровадження технологій захисту навколишнього середовища.

Літвак Ольга Анатоліївна закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова. На кафедрі екології та природоохоронних технологій працює з вересня 2010 року. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою дисертації «Розвиток аграрного сектора економіка на біоекономічних засадах». З березня 2018 року працює на посаді доцента кафедри екології та природоохоронних технологій. У квітні 2021 року присвоєне вчене звання доцента кафедри екології та природоохоронних технологій. Має більше ніж 100 наукових та навчально-методичних публікацій, з них 2 навчальних посібника, 2 монографії, 7 свідоцтв авторського права на твір, а також наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Приймає участь у науково-дослідній роботі, є керівником Центру еколого-економічних досліджень у складі Науково-дослідного інституту проблем екології та енергозбереження.