clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Магась Наталія Іванівна

 

Магась Наталія Іванівна

Доцент кафедри екології та природоохоронних технологій

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: nataly.magas@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2579-1465

Scopus ID: 57207857028

Web of Science ID: AAC-7092-2020

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?user=ya8J-RIAAAAJ&hl=ru

Основні навчальні дисципліни:

Моделювання та прогнозування стану довкілля, Водопостачання, водовідвід та поліпшення якості води, Правова охорона об’єктів навколишнього середовища, Техноекологія, Екологічна оцінка впливу діяльності підприємств, Екологічний контроль

Сфера наукових інтересів:

Науково-дослідна робота пов’язана з вдосконаленням системи моніторингу стану поверхневих вод, оцінкою антропогенного навантаження на водні екосистеми, а також розробкою заходів та засобів захисту водних об’єктів від забруднення та підвищення їхнього рівня екологічної безпеки.

Магась Наталія Іванівна, у 2000 році закінчила Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію інженера-еколога.

У 2019 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, яка присвячена підвищенню рівня екологічної безпеки басейну річки Південний Буг у межах Миколаївської області. У 2020 році Магась Н.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова.

Автор 86 публікацій, з них 69 наукових та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.