clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Маринець Олександр Миколайович

 

Маринець Олександр Миколайович

Доцент кафедри екології та природоохоронних технологій

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: marinets.aleks@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5373-4599

Scopus ID:

Web of Science ID:

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?user=EoPh8k0AAAAJ&hl=ru

Основні навчальні дисципліни:

Охорона морського середовища, Екологізація суднових енергетичних установок, Урбоекологія та екологія міських систем, Моніторинг довкілля, Охорона праці та охоронні заходи на судні.

Сфера наукових інтересів:

  • плазмові технології інтенсифікації горіння;
  • удосконалення робочих процесів теплових двигунів та енергоустановок; 
  • симбіотичні енергетичні установки та системи з традиційними та альтернативними джерелами енергії;
  • симбіотичні засоби просторово-часового забезпечення екологічної безпеки територій та акваторій;
  • ноосферологія та стійкий розвиток

Маринець Олександр Миколайович. Народився в 1958 р. у м. Миколаїв. 

У 1982 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова зі спеціальності «Турбінобудування».   У 1982-1984 рр. працював інженером науково-дослідного сектору МКІ,  у  1984-1987 рр. навчався  в  аспірантурі  МКІ,  у 1988-1994 рр. працював у МКІ  на посадах молодшого наукового, наукового, старшого наукового співробітника відділу підготовки та спалювання палив. З вересня 1994 р. працює на кафедрі екології Українського державного морського технічного університету на посаді асистента, старшого викладача.

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.08.05 «Суднові енергетичні установки» за темою «Підвищення ефективності суднових енергетичних установок використанням аераційних плазмохімічних пристроїв». З вересня 2002 року працює на посаді доцента кафедри екології НУК. Вчене звання доцента кафедри екології присвоєне у 2007 році. 

В 2011-2013 рр. перебував в докторантурі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Тема дисертаційних досліджень: «Симбіотичні енергетичні установки екологічно безпечної полігенерації в базово-пікових режимах».

Автор понад 100 наукових і методичних публікацій, в тому числі  навчально-методичного характеру – 5, авторських свідоцтв та патентів на винахід – 11.