clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Ремешевська Ірина Володимирівна

 

Ремешевська Ірина Володимирівна

Доцент кафедри екології та природоохоронних технологій

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: iryna.remeshevska@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-3040-3922

Scopus ID:

Web of Science ID: F-8419-2018

Scholar Google: https://scholar.google.com/citations?user=GD5PlUYAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Основні навчальні дисципліни:

Екологічний менеджмент і аудит, Екологічна сертифікація та безпека праці, Охорона праці, Хімія, Виробнича практика

Сфера наукових інтересів:

Вивчення теоретичних і прикладних питань формування і реалізації механізмів забезпечення екологічної безпеки господарської діяльності морських портів; дослідження перспектив впровадження системи екологічної безпеки та шляхів зменшення негативного впливу на навколишнє середовище виробничої діяльності підприємств та організацій.

Ремешевська Ірина Володимирівна у 2002 р. закінчила навчання на Машинобудівному факультеті Українського державного морського технічного університету (з 2004 р. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова) і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю Екологія та охорона навколишнього середовища. З вересня 2002 р. почала працювати на посаді асистента кафедри екології. В 2003 р. здобула другу вищу освіту і отримала диплом за спеціальністю Менеджмент організації. У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 — екологічна безпека на тему: «Підвищення екологічної безпеки суднобудівного підприємства на основі впровадження системи екологічного менеджменту». У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента. З 2017 р. по 2021 р. очолювала кафедру екологічної хімії. Ремешевська І. В. є співавтором більше 80 наукових і методичних публікацій, серед яких статті у вітчизняних і закордонних журналах, методичні вказівки й посібники.
Ремешевська І. В. входить до складу навчально-методичної ради НУК, науково – методичної ради та вченої ради Кораблебудівного навчально-наукового інституту.