clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Трохименко Ганна Григорівна

 

Трохименко Ганна Григорівна

Завідувач кафедри кафедри екології та природоохоронних технологій,
Директор НДІ екології та енергозбереження, завідувач Екологічної лабораторії НУК

Доктор технічних наук, професор

E-mail: ganna.trokhymenko@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-0835-3551

Scopus ID: 57192818654

Web of Science ID: C-6443-2018

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=fnXJ_9IAAAAJ&hl=uk

Основні навчальні дисципліни:

Радіоекологія, Токсикологія, Біотехнологія, Нанотехнології, Біогеохімія, Соціальна екологія, Технології очищення води, Загальна екологія

Сфера наукових інтересів:

моніторинг довкілля, технології очищення води та ґрунту, біоремедіація, екологія людини.

Трохименко Ганна Григорівна. Народилася у м. Фастів Київської області. Освіта: вища, Харківський державний університет, 1996 р., спеціальність — Фізика біологічних систем (біофізик; викладач), спеціалізація – медична біофізика.
Закінчила аспірантуру за спеціальністю – біотехнологія, після закінчення працювала молодшим науковим співробітником Харківського біотехнологічного центру та викладала біотехнологію та кріобіологію у ХНУ імені В. Н.  Каразіна. Кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.02 – біофізика. Дисертація присвячена дослідженню фізико-хімічних параметрів ооцитів та яйцеклітин для подальшої розробки методів їхньої кріоконсервації та використання у репродуктивних технологіях. Закінчила докторантуру за спеціальністю 21.06.01 – Екологічна безпека. Доктор технічних наук зі спеціальності 183 (101) – Технології захисту навколишнього середовища (Екологія) (відповідна спеціальність за дипломом: 21.06.01 – Екологічна безпека). Тема дисертації: Комплексні маловідходні технології захисту від забруднення гідроекосистем (на прикладі Миколаївської області). Професор кафедри екології та природоохоронних технологій. Завідує Екологічною лабораторією, на базі якої проводяться як наукові дослідження аспірантів, так і лабораторні й практичні заняття бакалаврів та магістрів.
Фахівець у галузі моніторингу довкілля, технологій захисту гідроекосистем від забруднень, радіоекологічних досліджень, екологічних біотехнологій. Є науковим керівником кандидатських дисертацій,  в тому числі захищених, науковим керівником теми та керівником підтем, результати яких впроваджені в ряді установ та підприємств України. Очолює Науково-дослідний інститут проблем екології та енергозбереження. Автор більше 300 наукових праць, серед яких науково-методичні праці, навчальні посібники.