clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Лукашова Вікторія Валеріївна

 

Лукашова Вікторія Валеріївна

Асистент кафедри морських технологій та океанотехніки

 

 

ORCID:

Scopus ID: 

Основні навчальні дисципліни:
Загальносуднові пристрої та системи, загальна будова суден та засобів океанотехніки, океанотехніка, перевезення небезпечних вантажів, техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських рішень, океанологія і геологія морського дна, судна з динамічним принципом підтримання.

Сфера наукових інтересів:

Суднові пристрої, судна з динамічним принципом підтримання.    

Лукашова Вікторія Валеріївна народилася 2 серпня 1982 р.

У 1999 р. вступила до Українського державного морського технічного університету на кораблебудівний факультет. У 2003 р. отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки “Кораблі та океанотехніка” та здобула кваліфікацію бакалавра з кораблебудування. У 2003 р. вступила до магістратури Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова. У 2005 р. закінчила навчання в магістратурі Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (у зв’язку з перейменуванням УДМТУ у НУК) та отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Кораблі та океанотехніка" та здобула кваліфікацію наукового співробітника (інженерна механіка).
2005 — 2008 – аспірант кафедри морських технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Працює на кафедрі морських технологій та океанотехніки НУК на посаді асистента.

Отримала у співавторстві 7 патентів України на корисну модель.