clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Зайцев Володимир Васильович

 

Зайцев Володимир Васильович

Завідувач кафедри морських технологій та океанотехніки

Доктор технічних наук, професор

 

ORCID: 0000-0002-3637-9273

Scopus ID: 55789698800

Основні навчальні дисципліни:
Математичне моделювання при проєктуванні засобів океанотехніки, Теоретичні та інформаційні основи проєктування суднових систем та пристроїв, Океанотехніка, Науково-педагогічна практика

Сфера наукових інтересів:

проєктування та розрахунок суднових пристроїв, суден-газовозів різних типів та їх танків, суден на повітряній подушці та їх гнучких огороджень.

Зайцев Володимир Васильович народився 8 жовтня 1949 р. у м. Миколаєві. У 1972 р. Зайцев В.В. закінчив кораблебудівний факультет Миколаївського ордена Трудового Червоного Прапору кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова і отримав спеціальність «Суднобудування та судноремонт» і кваліфікацію «Інженер-кораблебудівник».

У 1977 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації «Проектування та розрахунок бортових секцій гнучких огороджень суден на повітряній подушці при дії поздовжніх дотичних навантажень».

У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук. Тема дисертації «Теоретичні основи проектування системи морського транспортування газів».

З 1972 р. по 1974 р. стажер-дослідник, з 1974 р по 1976 р. аспірант кафедри конструкції корпусу та суднових пристроїв Миколаївського кораблебудівного інституту. З 1976 р. по 1979 р. асистент, з 1979 р. по 1981 старший викладач, з 1981 по 1986 р. доцент кафедри конструкції корпусу та суднових пристроїв, 1986 р. по 1991 р. доцент кафедри проектування суден та суднових пристроїв, з 1991 р. по 1994 р. доцент кафедри морських технологій Миколаївського кораблебудівного інституту. З 1994 р. по 1998 р. доцент, з 1998 р. по1999 р. докторант  кафедри морських технологій Українського державного морського технічного університету. З 1999 р. по 2004 завідувач кафедри морських технологій Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова, а з 2004 р. по 2017 р. завідувач кафедри морських технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. З 2017 р. завідувач кафедри морських технологій та океанотехніки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

У 1983 р. затверджений в науковому ступені доцент, а у 2003 – в науковому ступені професор.

У 2000 р. нагороджений знаком «Відмінник освіти України», у 2003 р. за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, багаторічну сумлінну працю та підготовку висококваліфікованих спеціалістів нагороджений «Подякою Кабінету Міністрів України». У 2015 р. нагороджений «Почесною грамотою» Миколаївської обласної державної адміністрації за плідну працю, професіоналізм, високе служіння обраній справі, вагомий внесок у вітчизняну науку, невтомний творчий пошук, значні досягнення в розвитку кораблебудівної освіти, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 95-річя від дня утворення Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

У 2010 році став переможцем Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2009» у номінації «Кращий винахід-2009 в галузі транспорту».

Зайцев В.В. автор біля 200 наукових праць в фахових наукових виданнях Радянського Союзу, України, Росії, Ірану, Китаю, Німеччини, Болгарії, Алжиру, з яких – 20 навчальних посібників з грифами МОНУ та «Рекомендовано Вченою радою Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова в якості навчального посібника для вищих навчальних закладів», 2 монографії, які опубліковані у видавництві «Судостроение» (Ленинград), 6 наукових видань (Регістр судноплавства України), 13 авторських свідоцтв Радянського Союзу та Патентів України.

Професор Зайцев В.В. науковий керівник наукової школи «Судна з динамічними принципами підтримки».

До найбільш вагомих теоретичних досягнень наукової школи можна віднести: створення теорії проєктування суден на повітряній подушці; створення теорії проєктування гнучких огороджень суден на повітряній подушці як амфібійних, так і скегових; створення теорії автоматичного керування рухом суден на повітряній подушці;

За результатами наукових досліджень успішно захищено 4 кандидатських дисертацій.

До найбільш вагомих практичних досягнень наукової школи можна віднести: проєктування суден та платформ на повітряній подушці; проєктування підіймальних комплексів суден на повітряній подушці.

У роботі наукової школи постійно приймають участь студенти магістратури, які навчаються за освітньою програмою «Суднові машини та механізми».

Основні напрями наукової діяльності професора Зайцева В.В.: проєктування та розрахунок суднових пристроїв, суден-газовозів різних типів та їх танків, суден на повітряній подушці та їх гнучких огороджень. 

Професор Зайцев В.В. підтримує наукові та викладацькі зв’язки з рядом університетів України, Німеччини, Ірану, Китаю, Болгарії, Індії.

Зайцев В.В. на протязі багатьох років вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.38.060.02 НУК ім. адмірала Макарова та член спеціалізованої вченої ради Д 41.106.01 Національного університету «Одеська морська академія» по захисту кандидатських та докторських дисертацій.