clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Штейн Павло Васильович

 

Штейн Павло Васильович

Старший викладач кафедри техногенної та цивільної безпеки

 

E-mail: pavlo.shtein@nuos.edu.ua

ORCID:

Scopus ID: 

Web of Science ID:

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

«Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».

Сфера наукових інтересів:

Цивільний захист, енергоефективні технології, управління ризиками, питання, що стосуються техногенної безпеки та сталого розвитку.

Штейн Павло Васильович. 1949 року народження. Старший викладач кафедри.

З 1979 року до 1995 року працював викладачем і старшим викладачем військової кафедри МКІ. З 1995 року працює викладачем і старшим викладачем дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». Автор багатьох методичних розробок для студентів та викладачів за напрямком дисциплін БЖД та ЦЗ.

Коло наукових інтересів – цивільний захист, енергоефективні технології, управління ризиками, питання, що стосуються техногенної безпеки та сталого розвитку.

Читає лекції й проводить практичні роботи з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Техногенна безпека».

Бере участь у наукових та науково-практичних Українських та Міжнародних конференціях. Здійснює написання та підготовку до видання навчальної та навчально-методичної літератури з дисциплін «Безпека життєдіяльності». Займається виконанням проектних розробок у сфері безпеки життєдіяльності. Приймає активну участь у житті кафедри.