clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Жолобенко Наталія Юріївна

 

Жолобенко Наталя Юріївна

Викладач кафедри техногенної та цивільної безпеки

 

E-mail: nataliya.zholobenko@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0003-3451-4360

Scopus ID: 57236824000

Web of Science ID:

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

Безпека життєдіяльності, Техногенна безпека. Р Зелений Офіс,  Енергоефективна архітектура та Зелені міста для енергоефективності.

Сфера наукових інтересів:

Екологічна безпека, енергоефективні технології, альтернативні палива, технології захисту навколишнього середовища, управління відходами, питання, що стосуються техногенної безпеки та сталого розвитку.

Жолобенко Наталя Юріївна у 1996 році закінчила машинобудівний факультет Українського державного морського технічного університету імені адмірала Макарова за спеціальністю 142 – Суднове енергетичне устаткування. З 2002 р. працювала старшим лаборантом на кафедрі безпека життєдіяльності та цивільний захист, з 2019 р. завідуючій лабораторією кафедри техногенної та цивільної безпеки. У 2019 р. поступила в аспірантуру національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю 183 – Технології захисту навколишнього середовища. Тема дисертаційного дослідження: «Підвищення ефективності екологічної безпеки піролізних процесів утилізації полімерних відходів». З 2021 р. працює викладачем кафедри техногенної та цивільної безпеки та завідуючій кабінетом.

Приймає участь у наукових дослідженнях: була відповідальним виконавцем держбюджетних та госпдоговірних тем:

«Виконання проектних розробок у сфері ОНПС. Визначення норм утворення твердих побутових відходів м. Миколаєва» (№ 0120U102757).

«Виконання проектних розробок у сфері ОНПС. Дослідження морфології твердих побутових відходів м. Миколаєва» (№ 0120U102757).

Читає лекції й проводить практичні роботи з дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Техногенна безпека». Розробила вибіркові дисципліни «Зелений Офіс», «Енергоефективна архітектура» та «Зелені міста для енергоефективності».

Автор понад 20 наукових публікацій, серед них 1 стаття у науково-метричній базі даних SCOPUS, співавтор 1 монографії, 1 навчального посібника.

Бере участь у наукових та науково-практичних Українських та Міжнародних конференціях. Член Товариства Червоного хреста України Здійснює написання та підготовку до видання навчальної та навчально-методичної літератури з дисциплін «Безпека життєдіяльності». Займається Виконанням проектних розробок у сфері охорони навколишнього природного середовища. Приймає активну участь у житті кафедри.