clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Дубовий Олександр Миколайович

 

Дубовий Олександр Миколайович

Завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів

Доктор технічних наук, професор

E-mail:oleksandr.dubovyj@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-2843-1879

Scopus ID: 57194338570

Web of Science ID: 57194338570

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=P3JgrvsAAAAJ&hl=uk

Основні навчальні дисципліни:

Вступ до фаху, Основи теоретичного та прикладного матеріалознавства, Матеріали та технологія напилення покриттів, Прикладне матеріалознавство

Сфера наукових інтересів:

Наноструктурування функціональних матеріалів і напилених покриттів, зміна властивостей  функціональних матеріалів при електроімпульсній дії.

Дубовий Олександр Миколайович народився у 1947 році у м. Кривій Ріг Дніпропетровської області.

Після закінчення Миколаївського кораблебудівного інституту у 1972 році зарахований на посаду стажиста-дослідника як молодий спеціаліст, з 04 березня 1974 року
зарахований на
посаду асистента кафедри металорізальних верстатів і технології
металів. У 1978 р. після закінчення заочної аспірантури, захистив кандидатську дисертацію. До 1982 року, працював там же на посадах асистента, старшого
викладача, доцента. В 01 грудня 1982 року переведений до Херсонського філії МКІ
та призначений на посаду директора філії, 03 лютого 1987 року переведений на
посаду доцента кафедри матеріалознавства і технології металів МКІ. З 01 липня 1990
року призначений виконуючим обов’язки завідувача кафедри матеріалознавства і
технології металів, а 01 березня 1991 року переведений на п’ятирічний термін роботи
на посаді завідувача тієї ж кафедри, як обраний за конкурсом. У 1995 році обраний вченою радою університету і призначений на посаду проректора з навчальної роботи. З 1997 по 2010 р. р. працює на посаді першого проректора, з 2010 р. і до цього часу працює завідувачем кафедри матеріалознавства і технології металів. За його ініціативою та при безпосередній участі започатковані інститут заочної дистанційної освіти, гуманітарний інститут.

У січні 1997 року захистив докторську дисертацію і отримав наукову ступінь доктора технічних наук, у жовтні 2000 року присвоєно вчене звання професора. Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» Указом Президента України 18 вересня 1995 р. Нагороджений почесною відзнакою Миколаївської обласної державної адміністрації «Святий Миколай чудотворець». Нагороджений почесним нагрудним знаком “Изобретатель СССР” № 703582, неодноразово заохочувався керівництвом області, університету і Міністерства вищої і середньої освіти СРСР, нагороджувався почесними грамотами Міністерства освіти і науки України. Професор Дубовий О.М. довгий час виконував обов’язки члена експертної ради з механіки і транспорту при Державній акредитаційної комісії. Входив до складу підкомісії з інженерного матеріалознавства, комісії з вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з металургії та Матеріалознавства.

У термін з 2009 до 2019 рр. щорічно запрошувався до JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (KHP) для читання лекцій викладачам та аспірантам з нових досягнень у галузі матеріалознавства та захисних покриттів. У грудні 2017 року одностайно обраний, а в січні 2019 року переобраний головою вченої ради університету. Дубовим О.М. у співавторстві випущено 4 підручника і 1 монографія, надруковано 215 праць, зареєстровано 15 патентів і авторських свідоцтва.