clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Карпеченко Антон Анатолійович

 

Карпеченко Антон Анатолійович

Доцент кафедри Матеріалознавства і технології металів

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: anton.karpechenko@nuos.edu.ua

ORCID:

Scopus ID: 57194341724

Web of Science ID:

Scholar Google:https://scholar.google.com.ua/citations?user=TKeTm5IAAAAJ&hl=uk

Основні навчальні дисципліни:

«Фізико-хімічні та технологічні основи нанесення покриттів», «Технологія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство», «Комп’ютерні методи аналізу інформації та обробка зображень у матеріалознавстві», «Дисперсні матеріали та композити», «Особливості виробництва порошкових матеріалів та обладнання підприємств», «Комп’ютерне моделювання і проектування виробів та технологічних процесів», «Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції», «Інформатика та обчислювальна техніка».

Сфера наукових інтересів:

Комп’ютерне моделювання і проектування виробів та технологічних процесів.

Карпеченко Антон Анатолійович (дата народження – 23.10.1984 р.) закінчив у 2008 р. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) та здобув кваліфікацію магістра за спеціальністю «Композиційні та порошкові матеріали, покриття».

З травня 2006 року і по теперішній час Карпеченко А.А. працює на кафедрі матеріалознавства і технології металів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. До березня 2008 року обіймав посаду техніка II категорії за сумісництвом (навчався в НУК). У 2007 році став переможцем конкурсу «Кращий студент НУК – 2007», а у 2008 році нагороджений грамотою за кращу магістерську роботу. Після отримання диплома магістра переведений спочатку на посаду інженера III категорії, а потім на посаду інженера I категорії.

У 2009 році вступив до очної аспірантури НУК за спеціальністю 05.03.06 – «Зварювання та споріднені процеси і технології» (науковий керівник – завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів д.т.н., професор Дубовий О.М.). За сумісництвом працював асистентом.

26 березня 2012 року достроково захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій раді Д 38.060.02 при НУК на тему «Розробка технології електродугового напилення композиційних покриттів з використанням порошкових матеріалів» та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом кандидата наук ДК № 008825 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 вересня 2012 року). З 2012 по 2020 рр. працював на посаді доцента кафедри матеріалознавства і технології металів, а за сумісництвом до 2013 року працював на посаді молодшого наукового співробітника, у 2014 році переведений на посаду старшого наукового співробітника. З 2014 року доцент кафедри Матеріалознавства і технології металів (атестат доцента 12 ДЦ № 040864 від 22 грудня 2014 р.). З вересня 2019 р. навчається в докторантурі при НУК.

Розробляв та викладав наступні навчальні курси: «Фізико-хімічні та технологічні основи нанесення покриттів», «Технологія конструкційних матеріалів», «Матеріалознавство», «Комп’ютерні методи аналізу інформації та обробка зображень у матеріалознавстві», «Дисперсні матеріали та композити», «Особливості виробництва порошкових матеріалів та обладнання підприємств», «Комп’ютерне моделювання і проектування виробів та технологічних процесів», «Стандартизація, метрологія, контроль якості продукції», «Інформатика та обчислювальна техніка».

За час роботи на кафедрі Карпеченко А.А. був виконавцем та відповідальним виконавцем з наступних науково-дослідних держбюджетних тем: 1. Дослідження впливу термодеформаційних, електрофізичних та газодинамічних процесів на формування структури і властивостей порошкових матеріалів і напиленних покриттів (НДР № 0105U001766); 2. Теоретичні і технологічні основи створення комплексно-захисних матеріалів та покриттів для способів зберігання і транспортування небезпечних речовин (НДР № 0108U001169); 3. Наукові основи формування наноструктурних елементів у пластично деформованих металах та прогнозування фізико-механічних властивостей наноструктурних метало композитів (НДР № 0112U000350); 4. Наукові основи підвищення фізико-механічних та експлуатаційних властивостей напилених покриттів із металів і сплавів формуванням наноструктурних елементів термічною обробкою та електроімпульсною дією (НДР 0115U000299); 5. Механіка та фізико-хімічні процеси при дифузійному зварювання, паянні, зміцненні жароміцних нікелевих сплавів та різнорідних матеріалів (НДР 0117U000343); 6. Відповідальний виконавець теми № 1655 «Забезпечення збереження та належного функціонування наукового об’єкта, що становить національне надбання – Надвисоковакуумний універсальний технологічний комплекс ВВУ-1 Д».

Карпеченко А.А. являвся відповідальним виконавцем з трьох науково-дослідних робіт, які проводилися між Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова і Jiangsu University of Science and Technology School of Materials Science and Engineering (Китайська Народна Республіка): 1. Плазменное напыление теплостойкого, теплозащитного покрытия и исследования микроструктуры, твердости и термоциклической стойкости (Контракт № 2/12 от 18.05.2012 р.); 2. Атмосферное плазменное напыление высокопрочного, теплостойкого, теплозащитного покрытия и его техническое исследование (Контракт № 01.2013/01 от 08.01.2013 р). 3. Форматирование, оформление и подготовка содержания книги «Технология напыления» (Договір № 11/2016/3/2074 від 10.11.2016 р).

Дві госпрозрахункові роботи (2012 – 2014 рр.) на замовлення компанії Гуанчжоу Заобанг по виробництву судового гідравлічного обладнання та китайсько-українського (Jiangsu) транснаціонального центру суднового і морського проектування (КНР) були впроваджені у їх промисловість.

Карпеченко А.А. є лауреатом премії Президента України для молодих вчених, яка присуджена Указом Президента України № 659/2013 від 02.12.2013 р. за науково-дослідну роботу на тему «Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні».

У 2013 році Карпеченко А.А. став переможцем конкурсу «Кращий молодий науковець НУК – 2013» та отримав диплом за зайняте перше місце. У 2016 році переможцем обласного конкурсу робіт молодих учених Миколаївської області у номінації «Технічні науки» та отримав диплом за зайняте перше місце. Карпеченко А.А. нагороджено Почесною грамотою від всеукраїнської молодіжної громадської організації «Союз обдарованої молоді», Грамотою від Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації за значні особисті досягнення у навчальній і науковій роботі на всеукраїнському та міжнародних рівнях, з нагоди відзначення Дня науки, Почесною грамотою за значний внесок в організацію навчального процесу, багаторічну плідну працю та з нагоди 5-річчя з дня заснування Інституту комп’ютерних та інженерно-технологічних наук НУК імені адмірала Макарова, Почесною грамотою від Голови облдержадміністрації за значний особистий внесок у розвиток педагогічної освіти, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до обраної справи, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди відзнаки Дня науки, Подякую за плідну працю, спрямовану на розвиток міжнародного співробітництва в сфері освіти між Україною та КНР, значний особистий внесок у підготовку фахівців суднобудівної промисловості для іноземних держав та Подякою від Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність, Грамотою та Почесною Грамотою від Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.

На даний момент Карпеченко А.А. є автором 115 науково-методичних публікацій. З них 6 статей у журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, 27 статі у журналах, що входять до фахових видань України, 3 статті – до іноземних видань, 5 патентів на винахід України, 7 патентів на корисну модель України та 62 тези доповідей на міжнародних науково-технічних конференціях, 5 методичних вказівок та 1 підручник.