clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Казимиренко Юлія Олексіївна

 

Казимиренко Юлія Олексіївна

Професор кафедри матеріалознавства і технології металів

Доктор технічних наук, доцент

E-mail: Yuliia.kazimirenko@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-7120-8226

Scopus ID: 

Web of Science ID:

Scholar Google: scholar.google.com/citations?user=syVjv64AAAAJ&hl=iw

Основні навчальні дисципліни:

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів, Неметалеві матеріали, Дисперсні матеріали та композити, Спеціальні питання інженерії композиційних та порошкових матеріалів, покриттів

Сфера наукових інтересів:

Неметалеві і композиційні матеріали для суднобудування, океанотехніці, транспортних засобів перевезення та зберігання небезпечних речовин, ювелірні та медичні матеріали, технології переробки виробничих відходів на композиційні матеріали, методи системного аналізу у виробничих процесах і транспортерних технологіях.

Казимиренко Юлія Олексіївна народилася 1 червня 1972 р. у м. Миколаїв. Протягом 1989-1995 рр. навчалася на машинобудівному факультеті Миколаївського кораблебудівного інституту, після захисту дипломної роботи «Контактний ГТА с ТУК мощністю 10 МВт для компресорної станції» набула кваліфікації інженер-механік за спеціальністю «Суднове енергетичне  устаткування». В період 1995-1998 рр. навчалася у аспірантурі Українського державного морського університету (нині Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова) по спеціальності «Механіка деформівного твердого тіла», у 2003 р. у спецраді Д 38.060.01 захистила кандидатську дисертацію «Розробка технології ізолювання танків суден для перевезення гарячих наливних вантажів» (спеціальність 05.08.04 ‒ технологія суднобудування та судноремонту). У 2019 р у спецраді Д 38.06.02 Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова захистила дисертацію «Наукові основи проектування і підвищення захисту метал-скляними матеріалами елементів суден для радіоактивних вантажів» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальності 05.08.03 ‒ конструювання та будування суден і 05.07.11 ‒ технологія тугоплавких неметалічних матеріалів). У 2020 р. закінчила магістратуру Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, захистила магістерську роботу «Системно-аналітичне дослідження вантажних операцій на припортовій залізниці», отримав диплом з відзнакою по спеціальності 124 ‒ системний аналіз (галузь знань 12 ‒ Інформаційні технології). З 2003 р. Казимиренко Юлія Олексіївна працює на кафедрі матеріалознавства і технології металів (асистентом, доцентом, професором), під час роботи підготовлено 10 бакалаврів за напрямками «Інженерне матеріалознавство» і «Матеріалознавство»; 11 спеціалістів і 13 магістрів по спеціальності «Композиційні та порошкові матеріал і покриття». Наукові роботи студентів відмічені грамотами за активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2012 р., 2015 р., 2017 р., 2019 р.); у 2016 р. підготовлено переможець ІІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів ‒ членів МАН 2016 р з роботою «Використання композиційних матеріалів для зниження іонізуючого випромінювання».

Казимиренко Юлія Олексіївна є автором та співавтором понад 150 наукових праць, серед яких 50 наукових статей, 8 патентів на винахід, один  підручник з грифом МОНУ та колективна монографія, понад 10 методичних вказівок. З 2011 р. ‒ член Українського матеріалознавчого товариства, популяризує досягнення вітчизняної науки в області матеріалознавства. Наукова-технічна, організаційна та педагогічна діяльність Казимиренко Ю. О. відмічена Почесними грамотами від ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (2010 р.), міського голови (2012 р.), голови облдержадміністрації (2015 р.), «Почесною грамотою від ректора НУК за вагомий особистий внесок у розвиток винахідництва та багаторічну плідну працю, що сприяє популяризації інтелектуальної власності на всеукраїнському та міжнародному рівнях, з нагоди визначення Міжнародного дня інтелектуальної властивості» (2016 р.), Подякою МОН України з нагоди 100-річчя Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (2020 р.).