clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Лебедєва Наталія Юріївна

 

Лебедєва Наталія Юріївна

Доцент кафедри матеріалознавства і технології металів

Кандидат технічних наук, доцент

E-mail: lebedievanu@gmail.com

ORCID: 0000-0002-4006-7889

Scopus ID: 

Web of Science ID:
Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DfYL1RYAAAAJ&hl=ru

Основні навчальні дисципліни:

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів, Термічна обробка, Спеціальні сталі та сплави, Кольорові метали та сплави, Основи нанотехнологій і наноструктурне матеріалознавство.

Сфера наукових інтересів:

Демпфірувальна здатність металевих сплавів та напилених покриттів, композиційні матеріали для суднобудування, технології переробки виробничих відходів на композиційні матеріали.

Лебедєва Наталія Юріївна народилася у 1967 році у м. Миколаїв, закінчила Миколаївський кораблебудівний інститут за спеціальністю «Технологія та устаткування зварювального виробництва» В період 1991-1994 рр. навчалася у аспірантурі Українського державного морського університету (нині Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова) по спеціальності «Металознавство та термічна обробка металів». Після закінчення аспірантури працювала на кафедрі матеріалознавства і технології металів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова спочатку на посаді асистента, а потім старшого викладача. В 2006 році захистила кандидатську дисертацію в спецраді Запорізького національного технічного університету «Вплив термічної обробки на фізико-механічні властивості високодемпфірувальних марганцево-мідних сплавів» і з цього року працює на посаді доцента. Вчене звання доцента отримала у 2008 році.

Лебедєва Наталія Юріївна є автором та співавтором понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких один підручник з грифом МОНУ. З 2017 р. ‒ член Українського матеріалознавчого товариства, популяризує досягнення вітчизняної науки в області матеріалознавства. Наукова-технічна, організаційна та педагогічна діяльність Лебедєвої Н.Ю. відмічена Почесними грамотами від ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (1995 р.), облдержадміністрації (2020 р.)