clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Тимошенко Віктор Федорович

 

Тимошенко Віктор Федорович

Доцент навчально-наукового центру гідромеханіка

кандидат технічних наук, доцент

E-mail: vftim@ukr.net

ORCID: 0000-0003-1938-7594

Основні навчальні дисципліни:

«Гідроаеромеханіка», «Гідрогазодинаміка», «Гідравліка та гідро- пневмо-приводи», «Методи та засоби КІТ», «Енциклопедія суднобудування», «Моделювання систем», «САПР судов», «Resistance and Propelling», «Сучасні програмні продукти в суднокорпусобудуванні», «Ходовість та керованість підводних апаратів», «Автоматизовані гідропневмоприводи».

Сфера наукових інтересів:

Гідромеханіка суден та об’єктів океанотехніки. Розробка програмного забезпечення (ПЗ) комплекса проєктування суден FREE!ship Plus, сімулятора підводних  самохідних апаратів, спеціалізованого ПЗ для CFD OpenFOAM, FlowVision та ін.

Тимошенко Віктор Федорович, народився 29 квітня 1958 року в місті Ленінград.

Закінчив середню школу №31 Миколаїва в 1975 році, здав іспити і поступив на кораблебудівний факультет Миколаївського кораблебудівного інституту за спеціальністю «Суднобудування і судноремонт». Після закінчення з відзнакою інститута поступив у 1981 році в очну аспірантуру за спеціальністю 05.08.01 «Теорія корабля». 

Після закінчення аспірантури в 1984 році почав працювати старшим лаборантом кафедри гідромеханіки продовжуючи роботу над дисертацією. Дисертацію захистив у 1987 році і одержав науковий ступень кандидата технічних наук. У 1987 році був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри гідромеханіки. 

В 1990 році був обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри  гідромеханіки, а в 1993  згідно з рішенням Вищої атестаційної комісії мені було присуджено наукове звання – доцент. В 2017 році переведений на посаду доцента кафедри Конструкції та механіки судна. В 2019 році переведений на посаду доцента Навчально-наукового центру Гідромеханіка.    

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність, доцент Тимошенко В.Ф. неодноразово відзначався подяками, преміями та грамотами.

Автор і співавтор 19 навчальних посібників та підручників, 7 науково-технічних звітів, має 75 наукових публікацій.