clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Фаріонов Анатолій Михайлович

 

Фаріонов Анатолій Михайлович

Доцент кафедри  технології суднобудування 

Кандидат технічних наук, професор

E-mail:

ORCID: 000-0002-4046-4569

Scopus ID:

Web of Science ID: V-1170-2017

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5wCb0iMAAAAJ&hl=uk

Основні навчальні дисципліни:

Основи суднобудування, Механізація і автоматизація технологічних процесів в суднобудуванні, Управління якістю продукції в суднобудуванні.

Сфера наукових інтересів:

технологія побудови суден, організація та управління якістю продукції.

РФаріонов Анатолій Михайлович народився 22 лютого 1940 р. у м. Миколаєві.

У У 1964 р. закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала Макарова, отримав кваліфікацію «Інженер-кораблебудівник» за спеціальністю «Суднобудування та судноремонт». З 1964 по 1969 рік працював майстром, інженером на Чорноморському суднобудівному заводі. У грудні 1969 року поступив на навчання в аспірантуру Миколаївського кораблебудівного інституту імені адмірала Макарова. У 1972 році закінчив аспірантуру при МКІ і став працювати викладачем кафедри технології суднобудування.

У 1967 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, яка була присвячена дослідженню проблеми формозміни суднових деталей і зварних корпусних конструкцій за допомогою енергії вибуху. Ці дослідження розвинули прогресивний напрямок, нову техніку і технологію в суднобудуванні. У 1969 р. йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технології суднобудування.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.08.04 – «Технологія суднобудування, судноремонту і організація суднобудівного виробництва» з 1980 року (диплом ТЯ № 084814, рішення президії ВАК СРСР від 24.09.1979 р., протокол № 2). У 1983 році рішенням Вищої атестаційної колегії при Раді міністрів СРСР від 21.09.1983 р. присвоєне вчене звання доцента (атестат ДЦ № 066306). Рішенням Вченої ради Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова від 26.10.2011 р. (протокол № 9) присвоєно вчене звання – «Професор НУК» (атестат ВРП № 0032).

Науково-педагогічний стаж у закладах вищої освіти (Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова) складає 47 років. Фаріонов Анатолій Михайлович після закінчення у 1972 році аспірантури на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри технології суднобудування. У 1986-1991 та у 1993-1997 роках обирався деканом кораблебудівного факультету, з 2003 по 2013 роки за сумісництвом – директором Феодосійського політехнічного інституту НУК.

Доцент Фаріонов А.М. за час роботи в інституті-університеті зарекомендував себе висококваліфікованим спеціалістом. На високому науковому та методичному рівні, з урахуванням останніх досягнень вітчизняного і зарубіжного суднобудування, читає лекції з дисциплін «Технологія суднобудування», «Комплексна підготовка виробництва», «Організація та управління якістю продукції».

На протязі багатьох років А.М.Фаріонов приймав участь в науково-дослідницьких роботах, був відповідальним виконавцем значних госпдоговорних та держбюджетних робіт. Опублікував близько 70 наукових праць та декілька навчально-методичних посібників, є автором 6 винаходів, впроваджених у суднобудуванні.

За підготовку висококваліфікованих спеціалістів А.М.Фаріонов неодноразово був заохочений подяками та грошовими винагородами, нагороджений почесним знаком «Відмінник освіти України», «За заслуги перед Миколаївщиною» ІІ ступеня та іншими відзнаками.

А.М.Фаріонов приймає активну участь в суспільному житті, є членом ради інституту, обирався депутатом Миколаївської міської ради (1967–1969 рр.), постійно приймає участь в шахових олімпіадах, був організатором й учасником багатокілометрових легкоатлетичних пробігів в міста-герої. Користується заслуженим авторитетом у колективі університету.