clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Коновалова Ганна Василівна

Коновалова Ганна Василівна

 

Коновалова Ганна Василівна

Аспірант кафедри технології суднобудування

E-mail:konovalovaiiianna@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1215-849X

Scopus ID: 

Web of Science ID:

Scholar Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PhVEv4oAAAAJ&hl=uk

Коновалова Ганна Василівна – аспірант кафедри технології суднобудування. У 2018 році закінчила Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 135 «Суднобудування» освітня програма «Кораблі та океанотехніка».

У 2020 році зарахована до аспірантури НУК за спеціальністю 135 «Суднобудування» освітньо-наукова програма «Суднобудування». Тема дисертаційного дослідження «Удосконалення конструктивно-технологічних рішень побудови житлових плавучих споруд». Працює викладачем за внутрішнім сумісництвом у Херсонській філії НУК на кафедрі суднобудування та ремонту суден, викладає курси «Історія суднобудування та освоєння Світового океану», «Океанотехніка».

З 2017 року щорічно бере участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», «Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд», «Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті» та має публікації за тематикою дисертаційного дослідження.