clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Рашковський Олександр Саулович

 

Рашковський Олександр Саулович

Завідувач кафедри  технології суднобудування 

Доктор технічних наук, професор

E-mail: olexandr.rashkovskyi@nuos.edu.ua

ORCID: 0000-0002-3730-3748

Scopus ID: 56112902700

Web of Science ID: U-2793-2017

Scholar Google: scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7cHOoTAAAAAJ

Основні навчальні дисципліни:

Основи технології суднобудування, Наукові основи технології суднобудування, Наукові основи підготовки виробництва в суднобудуванні, ремонту та реновації суден і кораблів, Корпусодобудовні роботи в суднобудуванні

Сфера наукових інтересів:

технологія суднобудування, реновація суден, механізація добудівних робіт при будівництві суден, вдосконалення технології будівництва та ремонту суден і плавучих засобів, механізація та вдосконалення організації суднобудівного виробництва; управління проектами в суднобудуванні; вдосконалення пожежної безпеки в суднобудуванні.

Рашковський Олександр Саулович народився 19 березня 1933 року в місті Миколаїв. У 1957 році закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут (МКІ), отримав кваліфікацію інженера-кораблебудівника за фахом «Суднобудування та судноремонт» і був направлений на роботу на суднобудівний завод імені 61 комунара, де до кінця 1964 року працював в корпусодобудовному цеху і відділі головного технолога.

У 1964 р Рашковський О.С. вступив до очної аспірантури при кафедрі технології суднобудування МКІ, з якою на багато років пов’язав свою педагогічну і наукову діяльність. Навчання в аспірантурі поєднував з викладацькою діяльністю.

У 1967 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, яка була присвячена дослідженню проблеми формозміни суднових деталей і зварних корпусних конструкцій за допомогою енергії вибуху. Ці дослідження розвинули прогресивний напрямок, нову техніку і технологію в суднобудуванні. У 1969 р. йому присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технології суднобудування.

Виробничий досвід і знання проблем добудівного виробництва в суднобудуванні визначили напрямок його подальших досліджень. Результати наступних багаторічних досліджень лягли в основу докторської дисертації «Науково-технічні основи механізації трудомістких добудівних і транспортних робіт в суднобудуванні», захищеної ним в 1977 р. У 1980 р Рашковському О.С. присвоєно вчене звання професора по кафедрі технології суднобудування. Він став наймолодшим на той час доктором наук і професором в МКІ. З 1982 року і до тепер професор Рашковський О.С. вже більше 38 років успішно керує кафедрою технології суднобудування.

Дослідження, виконані ним в докторській дисертації, стали основою нового наукового напрямку, що багато років розвивається на кафедрі технології суднобудування. Результати наукових розробок у вигляді нових матеріалів, діючих моделей і стендів експонувалися на ВДНГ СРСР і Всесвітній виставці «ЕКСПО-70» в Японії (м. Осака). Професор Рашковський О.С. нагороджений срібною медаллю ВДНГ, є співавтором 23 винаходів і патентів, нагороджений знаком «Винахідник СРСР».

На кафедрі технології суднобудування під керівництвом професора Рашковського О.С. була створена наукова школа «Інноваційні технології в суднобудуванні». Основні напрямки її наукової діяльності: вдосконалення технології будівництва та ремонту суден; механізація і вдосконалення організації суднобудівного виробництва; розробка нових композитних матеріалів для суднобудування; вдосконалення пожежної безпеки в суднобудуванні.

Результати низки виконаних наукових досліджень були впроваджені зі значним економічним ефектом (більше 800 тис. руб. в цінах Радянського Союзу) при побудові великої кількості суден і кораблів різних типів і призначень в Україні, Латвії, Німеччини та Польщі. Особливо значимі розробки відзначені в спеціальному наказі Міністра суднобудівної промисловості СРСР.

Професор Рашковський О.С. є автором 4 наукових монографій, близько 200 наукових публікацій у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Під його керівництвом 11 аспірантів захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Він обраний академіком відділення морської техніки і морських технологій Академії інженерних наук України і академіком Академії наук суднобудування України. У 1995 р указом Президента України йому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

За найбільш значний внесок у проектування, розробку технології, вдосконалення організації будівництва і широке впровадження нових конкурентоспроможних на світовому ринку композитних плавучих споруд вітчизняної конструкції в 2007 р. указом Президента України професору Рашковському О.С. була присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. За новою розробленою технологією побудовано і поставлено замовникам близько 30 композитних плавучих доків підйомною силою від 8500 т до 25000 т в 12 країн світу. Річний економічний ефект, отриманий від впровадження цих науково-технічних розробок, склав 29,4 млн. грн.

Багато років професор Рашковський О.С. співпрацює з Російською Академією природознавства (РАП). Його біографічні дані та відомості про науково-педагогічної діяльності увійшли в багатотомну загальноросійську енциклопедію «Вчені Росії», в яку включені наукові біографії понад 2000 відомих російських і зарубіжних вчених, академіків, лауреатів Нобелівської премії. За значний внесок в науку і винахідництво в 2007 р. РАЕ нагородила його медаллю імені Альфреда Нобеля.

За активну наукову і освітню діяльність професор Рашковський О.С. в 2013 р нагороджений золотою медаллю «European Quality» («Європейська якість») European Scientific and Industrial Consortium — «ESIC» (Європейський науково-промисловий консорціум, Німеччина).

Професор Рашковський О.С. є членом спеціалізованої ради МКІ-УДМТУ-НУК по захисту докторських дисертацій в галузі суднобудування.

Інше:
— Академік Академії Наук Суднобудування України
— Академік Академії інженерних наук України,
— Заслужений діяч науки і техніки України,
— Лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки