clear_all

Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова

Ухо Володимир Сергійович

 

Ухо Володимир Сергійович

ст. викладача кафедри технології суднобудування

E-mail: volodymyr.ukho@nuos.edu.ua

ORCID:

Scopus ID:

Web of Science ID:

Scholar Google:

Основні навчальні дисципліни:

основи технології суднобудування, технологія ремонту суден, реновація суден, автоматизовані графічні системи в технології суднобудування та судноремонті, нормування праці в суднобудуванні, механізація добудовних робіт

Сфера наукових інтересів:

технологія суднобудування, ремонт та реновація суден, дослідження альтернативних джерел енергії, зокрема вітроенергетичних устаткувань, їх встановлення у морській зоні півдня України, а також вдосконалення конструкції та технології їх виготовлення.

Ухо Володимир Сергійович 1985 року народження, громадянин України, освіта вища: у 2009 році закінчив Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, зі спеціальності «Кораблі та океанотехніка».

Науково-педагогічний стаж Ухо В.С. у навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації складає 11 років.

       Основні навчальні дисципліни з технології суднобудування та ремонту суден викладаються як українською так і англійською мовою для студентів з КНР.

Ухо В.С. є провідним викладачем кафедри технології суднобудування з циклу дисциплін, пов’язаних з побудовою та ремонтом суден, організацією суднобудівного виробництва. На високому науковому рівні керує курсовим та дипломним проектування бакалаврів та магістрів. Протягом останніх років він приймає активну участь у підготовці бакалаврів та магістрів на кафедрі, окрім викладання профільних дисциплін займається питаннями організації та проведення профорієнтаційної підготовки. Ухо В.С. активно впроваджує в навчальний процес сучасне методичне забезпечення, а також елементи дистанційної освіти. Бере активну участь в організації та проведенні наукових конференцій НУК.

Є автором більше 20 статей та тез доповідей на наукових конференціях та навчального посібника.